This page in English

Elisabeth Hultgren-Hörnquist

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301075

Rum: C2211

Elisabeth Hultgren-Hörnquist

Om Elisabeth Hultgren-Hörnquist

Elisabeth Hultgren Hörnquist är Professor i ImmunoIogi vid Inst. för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet. Hon försvarade sin avhandling 1994 vid Göteborgs Universitet. Hennes avhandlingsarbete handlade om T-lymfocyternas reglering av immunsvar I tarmslemhinnan och hur dessa påverkas av slemhinne-adjuvanset koleratoxin i olika vaccinpreparationer. Efter disputationen rekryterades hon till Baylor College of Medicine, Houston, TX för en postdoc som bekostades av ett forskningsanslag från Crohn's and Colitis Foundation of America (CCFA), och hon arbetade där med att karakterisera en musmodell för experimentell kolit (inflammation i tjocktarmen), möss som saknar en inhibitorisk G-protein-subenhet G-alfa-i2 knockout-möss, som spontant utvecklar kronisk kolit, kliniskt och patologiskt mycket lik sjukdomen ulcerös kolit hos människa. Hon återvände till Inst. för Medicinsk Mikrobiologi och Immunologi, Göteborgs Universitet, där hon blev docent 2001. Hon kombinerade där sitt arbete med en deltidstjänst som Forsknings- och Utvecklingskoordinator vid Avd för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

År 2007 rekryterades hon som Professor i Immunologi vid Örebro Universitet, där hon har expanderat den kliniska delen av sin forskning genom studier framförallt på patienter med  Mikroskopisk kolit, en kronisk diarré-sjukdom, där hon kartlägger betydelsen av ett felreglerat immunsvar i tarmslemhinnan hos dessa patienter. Detta arbete utförs i samarbete med kollegor vid Gastroenterologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

Professor Hultgren Hörnquist har hittills varit huvudhandledare för sju doktorander, och bihandledare för ytterligare tre. Hon handleder för närvarande två doktorander, samt regelbundet Masterstudenter (totalt >40 studenter).

Hon har för närvarande 56 internationellt publicerade vetenskapliga artiklar och åtta konferensbidrag, ”proceedings”, internationella bok-kapitel och översiktsartiklar, åtta manuskript samt ett bok-kapitel i en svensk lärobok inom Gastroenterologi.

De senaste tio åren har hon varit sakkunnig vid fem professors- eller lektors-tillsättningar, varit fakultetsopponent vid två disputationer samt ingått i betygsnämnd vid >20 disputationer.

Hon är aktiv medlem i EMCG – European Mucosal Immunology Group, SO-IBD - Swedish Organization for IBD studies, NGBI - The Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre, Örebro University, och Svenska PBL (Problem Based Learning)-nätverket Hon var med och grundade och var delkoordinator för “Forum GIMIICum” 2009-2014, en VR-finansierad translationell nationell forskarskola, med målet att stimulera karriärer där man kombinerar klinisk tjänstgöring och forskning inom gastrointestinal inflammation och infektion. Hon utför även regelbundet referee-uppdrag för ett antal vetenskapliga tidskrifter inom Gastroenterologi och Immunologi.

Prof. Hultgren Hörnquist rekryterades som professor i Immunologi till Örebro Universitet 2007 delvis för att hjälpa till att att skriva ansökan om examensrätt och sätta upp ett Läkarprogram. Sedan programmets start Januari 2011 har hon varit Temaansvarig för Tema Försvar och har merparten av föreläsningarna inom Immunologi. Hon var Kunskapsområdesansvarig för Biomedicin 2010-2015. Innan Läkarprogrammet startade var hon ansvarig för kursen i Immunologi på Biomedicinarprogrammet och Biomedicinsk Analytiker-programmet 2008-2009.

Hon har deltagit i ett flertal fortbildningskurser sedan hon flyttade till Örebro Universitet, inklusive ”Open Networked Learning ONL181” (https://opennetworkedlearning.wordpress.com) 2018, “Vetenskaplig Handledning för erfarna handledare” Örebro Universitet 2016, Ledarskap, Örebro Universitet 2012-2013, “Problem-Based Learning”, Univ. of Maastricht 2010-11, ”Leadership Program - Couching Creativity”, MIVAC (Mucosal Immunobiology and Vaccine Center, Univ. of Gothenburg) 2006-07.

Hon är Internationaliseringsansvarig vid Inst. för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet, samt koordinerar Läkarprogrammets bilaterala utbyte med University of Glasgow Medical School. Hon leder även ett Sida-finansierat Linneus-Palme Partnerskap-utbyte för lärare och studenter vid Masterprogrammet i Immunologi, Pwani University, Kilifi, Kenya. Förutom undervisningen på plats vid Pwani handleder hon på distans Masterstudenter vid Pwani University i deras projekt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Miehlke, S. , Guagnozzi, D. , Zabana, Y. , Tontini, G. E. , Fiehn, A. K. , Wildt, S. , Bohr, J. , Bonderup, O. & et al. (2021). European guidelines on microscopic colitis: United European Gastroenterology (UEG) and European Microscopic Colitis Group (EMCG) statements and recommendations. United European Gastroenterology journal, 9 (1), 13-37.
Holster, S. , Rode, J. , Bohr, J. , Kumawat, A. K. , Veress, G. , Hultgren Hörnquist, E. , Brummer, R. J. & König, J. (2020). Faecal microbiota transfer in patients with microscopic colitis: a pilot study in collagenous colitis. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 55 (12), 1454-1466.
Gunaltay, S. , Rademacher, L. , Hultgren Hörnquist, E. & Bohr, J. (2017). Clinical and immunologic effects of faecal microbiota transplantation in a patient with collagenous colitis. World Journal of Gastroenterology, 23 (7), 1319-1324.
Fant, F. , Tina, E. , Andersson, S. O. , Magnuson, A. , Hultgren-Hörnquist, E. & Gupta, A. (2017). Early perioperative immunological effects of anaesthesia and analgesia in patients undergoing prostate cancer surgery: A randomised pilot study.. European Journal of Anaesthesiology, 34 (4), 241-243.
Bergemalm, D. , Kruse, R. , Sapnara, M. , Halfvarson, J. & Hultgren Hörnquist, E. (2017). Elevated fecal peptidase D at onset of colitis in Galphai2(-/-) mice, a mouse model of IBD. PLOS ONE, 12 (3).
Gunaltay, S. , Repsilber, D. , Helenius, G. , Nyhlin, N. , Bohr, J. , Hultgren, O. & Hultgren Hörnquist, E. (2017). Oligoclonal T-cell Receptor Repertoire in Colonic Biopsies of Patients with Microscopic Colitis and Ulcerative Colitis. Inflammatory Bowel Diseases, 23 (6), 932-945.
Günaltay, S. , Ghiboub, M. , Hultgren, O. & Hultgren Hörnquist, E. (2017). Reduced IL-37 Production Increases Spontaneous Chemokine Expressions in Colon Epithelial Cells. Digestive Diseases and Sciences, 62 (5), 1204-1215.
Rangel, I. , Ganda Mall, J. P. , Roger, W. , Sjöberg, F. & Hultgren-Hörnquist, E. (2016). Degree of colitis correlates with microbial composition and cytokine responses in colon and caecum of Gαi2-deficient mice. FEMS Microbiology Ecology, 92 (7).
Sundin, J. , Rangel, I. , Fuentes, S. , Jong, H. , Hultgren-Hörnquist, E. , de Vos, W. M. & Brummer, R. (2015). Altered faecal and mucosal microbial composition in post-infectious irritable bowel syndrome patients correlates with mucosal lymphocyte phenotypes and psychological distress. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 41 (4), 342-351.
Gunaltay, S. , Kumawat, A. K. , Nyhlin, N. , Bohr, J. , Tysk, C. , Hultgren, O. & Hultgren-Hörnquist, E. (2015). Enhanced levels of chemokines and their receptors in the colon of microscopic colitis patients indicate mixed immune cell recruitment. Mediators of Inflammation.
Daferera, N. , Kumawat, A. K. , Hultgren-Hörnquist, E. , Ignatova, S. , Ström, M. & Münch, A. (2015). Fecal stream diversion and mucosal cytokine levels in collagenous colitis: A case report. World Journal of Gastroenterology, 21 (19), 6065-6071.
Sundin, J. , Rangel, I. , Kumawat, A. K. , Hultgren-Hörnquist, E. & Brummer, R. J. (2014). Aberrant mucosal lymphocyte number and subsets in the colon of post-infectious irritable bowel syndrome patients. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 49 (9), 1068-1075.
Günaltay, S. , Nyhlin, N. , Kumawat, A. K. , Tysk, C. , Bohr, J. , Hultgren, O. & Hultgren-Hörnquist, E. (2014). Differential expression of interleukin-1/Toll-like receptor signaling regulators in microscopic and ulcerative colitis. World Journal of Gastroenterology, 20 (34), 12249-12259.
Gunaltay, S. , Ghiboub, M. , Hultgren, O. & Hultgren-Hörnquist, E. (2014). The role of IL-37 on cytokine responses downstream of TLR4 and TLR5 signalling in intestinal epithelial cells. Immunology, 143, 94-95.
Rangel, I. , Ganda-Mall, J. , Sjöberg, F. , Willen, R. & Hultgren-Hörnquist, E. (2013). Alterations in gut microbiota composition in tissues and feces of G alpha i2(-/-) mice with colitis in parallel with enhanced cytokine secretion. Immunology, 140, 168-169.
Kumawat, A. , Tysk, C. , Bohr, J. , Hultgren, O. & Hultgren-Hörnquist, E. (2013). An in vitro model for analysis of the impact of the colonic milieu in collagenous colitis patients on peripheral T lymphocyte activation and differentiation. Immunology, 140, 168-168.
Gunaltay, S. , Nyhlin, N. , Kumawat, A. , Tysk, C. , Bohr, J. , Hultgren, O. & Hultgren-Hörnquist, E. (2013). IL-1/TLR signaling inhibitors in microscopic and ulcerative colitis: Immunopathogenic markers of active disease and remission. Immunology, 140, 167-167.
Göranzon, C. , Kumawat, A. K. , Hultgren-Hörnqvist, E. , Tysk, C. , Eriksson, S. , Bohr, J. & Nyhlin, N. (2013). Immunohistochemical characterization of lymphocytes in microscopic colitis. Journal of Crohn's and Colitis, 7 (10), e434-e442.
Gunaltay, S. , Nyhlin, N. , Kumawat, A. , Bohr, J. , Tysk, C. , Hultgren, O. & Hultgren-Hörnquist, E. (2013). Increased expression of T cell recruiting chemokines in the colonic mucosa of microscopic colitis patients. Immunology, 140, 135-135.
Götlind, Y. Y. , Fritsch Fredin, M. , Kumawat, A. K. , Strid, H. , Willén, R. , Rangel, I. , Bland, P. W. & Hultgren Hörnquist, E. (2013). Interplay between Th1 and Th17 effector T cell pathways in the pathogenesis of spontaneous colitis and colon cancer in the Gai2-deficient mouse. International Immunology, 25 (1), 35-44.
Kumawat, A. K. , Strid, H. , Tysk, C. , Bohr, J. & Hultgren-Hörnquist, E. (2013). Microscopic colitis patients demonstrate a mixed Th17/Tc17 and Th1/Tc1 mucosal cytokine profile. Molecular Immunology, 55 (3-4), 355-364.
Kumawat, A. K. , Strid, H. , Elgbratt, K. , Tysk, C. , Bohr, J. & Hultgren Hörnquist, E. (2013). Microscopic colitis patients have increased frequencies of Ki67+proliferating and CD45RO+ active/memory CD8+ and CD4+8mucosal T cells. Journal of Crohn's & Colitis, 7 (9), 694-705.
Fant, F. , Tina, E. , Sandblom, D. , Andersson, S. , Magnuson, A. , Hultgren-Hörnquist, E. , Axelsson, K. & Gupta, A. (2013). Thoracic epidural analgesia inhibits the neuro-hormonal but not the acute inflammatory stress response after radical retropubic prostatectomy. British Journal of Anaesthesia, 110 (5), 747-757.
Sundin, J. , Brummer, R. , Hultgren Hörnquist, E. & Rangel, I. (2012). Increased number of double positive CD3+ CD8+ CD4+ lamina propria T lymphocyte in gut mucosa of post infectious IBS patients compared to healthy controls. Neurogastroenterology and Motility, 24 (Suppl. 2), 104-105.
Strid, H. , Kumawat, A. K. , Tysk, C. , Hultgren Hörnquist, E. & Bohr, J. (2011). Altered gene expression of IL-6 and rennin in colonic biopsies from collagenous colitis and ulcerative colitis compared to healthy controls. Gut, 60 (Suppl. 3).
Gotlind, Y. C. , Raghavan, S. , Bland, P. W. & Hultgren Hörnquist, E. (2011). CD4(+)FoxP3(+) Regulatory T Cells from G alpha i2(-/-) Mice Are Functionally Active In Vitro, but Do Not Prevent Colitis. PLOS ONE, 6 (9), e25073.
Kumawat, A. K. , Strid, H. , Elgbratt, K. , Nyhlin, N. , Tysk, C. , Bohr, J. & Hultgren Hörnquist, E. (2011). Collagenous colitis patients demonstrate a Th1/CTL-associated gene expression profile with increased frequencies of Ki67+ proliferating and CD45RO+ activated/memory CD8+ and CD4+8+ mucosal T cells. Gut, 60 (Suppl. 3), A318.
Göranzon, C. , Hultgren Hörnquist, E. , Kumawat, A. K. , Halfvarson, J. , Tysk, C. , Eriksson, J. , Bohr, J. & Nyhlin, N. (2011). Immunohistokemisk karakterisering av lymfocyter vid microscopisk kolit. Gastrokuriren, 16 (29), PO16-PO16.
Kumawat, A. , Elgbratt, K. , Bohr, J. , Tysk, C. & Hultgren Hörnquist, E. (2011). Increased frequencies of Ki67+ proliferating and CD45RO+ memory CD8+ and CD4+8+ T lymphocytes in the intestinal mucosa of collagenous colitis patients. Scandinavian Journal of Immunology, 73 (4), 374-374.
Kumawat, A. , Götlind, Y. , Fritsch Fredin, M. , Willén, R. , Chazot, P. , Strid, H. & Hultgren Hörnquist, E. (2011). Modulation of histamine 4 receptor mRNA and protein expression in Gai2-deficient mice during colitis progression. Scandinavian Journal of Immunology, 73 (4), 373-373.
Kumawat, A. K. , Strid, H. , Elgbratt, K. , Nyhlin, N. , Tysk, C. , Bohr, J. & Hultgren Hörnquist, E. (2011). Ökat uttryck av Th1/CTL-associerade gener samt högre frekvens CD8+ och CD4+8+, Ki67+ prolifererande, CD45RO+ aktiverade/minnes-T-celler i tarmslemhinnan hos patienter med kollagen kolit. Gastrokuriren, 16.
Kumawat, A. K. , Götlind, Y. Y. , Fritsch Fredin, M. , Willén, R. , Strid, H. & Hultgren Hörnquist, E. (2010). Expression patterns of histamine receptors in the Gai2-deficient mouse model of colitis. Inflammation Research, 59 (Suppl 4), S358-S359.
Berglund, M. , Melgar, S. , Kobayashi, K. S. , Flavell, R. A. , Hultgren Hörnquist, E. & Hultgren, O. H. (2010). IL-1 receptor-associated kinase M downregulates DSS-induced colitis. Inflammatory Bowel Diseases, 16 (10), 1778-1786.
Lindberg, E. , Andersson, B. , Hultgren Hörnquist, E. & Magnusson, Y. (2010). Impaired activation of IFN-gamma+CD4+ T cells in peripheral blood of patients with dilated cardiomyopathy. Cellular Immunology, 263 (2), 224-229.
Elgbratt, K. , Kurlberg, G. , Hahn-Zohric, M. & Hultgren-Hörnquist, E. (2010). Rapid migration of thymic emigrants to the colonic mucosa in ulcerative colitis patients. Clinical and Experimental Immunology, 162 (2), 325-336.
Berglund, M. , Thomas, J. A. , Fritsch Fredin, M. , Melgar, S. , Hultgren-Hörnquist, E. & Hultgren, O. H. (2009). Gender dependent importance of IRAK-1 in dextran sulfate sodium induced colitis. Cellular Immunology, 259 (1), 27-32.
Fritsch Fredin, M. , Hultin, L. , Hyberg, G. , Rehnström, E. , Hultgren Hörnquist, E. , Melgar, S. & Jansson, L. (2008). Predicting and monitoring colitis development in mice by micro-computed tomography. Inflammatory Bowel Diseases, 14 (4), 491-499.
Fritsch Fredin, M. , Vidal, A. , Utkovic, H. , Götlind, Y. , Willén, R. , Jansson, L. , Hultgren Hörnquist, E. & Melgar, S. (2008). The application and relevance of ex vivo culture systems for assessment of IBD treatment in murine models of colitis. Pharmacological Research, 58 (3-4), 222-231.

Artiklar, forskningsöversikter

Zabana, Y. , Tontini, G. , Hultgren Hörnquist, E. , Skonieczna-Żydecka, K. , Latella, G. , Østvik, A. E. , Marlicz, W. , D'Amato, M. & et al. (2021). Pathogenesis Of Microscopic Colitis: A Systematic Review. Journal of Crohn's & Colitis.
Bohr, J. , Wickbom, A. , Hegedus, A. , Nyhlin, N. , Hultgren-Hörnquist, E. & Tysk, C. (2014). Diagnosis and management of microscopic colitis: Current perspectives. Clinical and Experimental Gastroenterology, 7, 273-284.
Jansson, A. , Pernestig, A. , Nilsson, P. , Jirstrand, M. & Hultgren Hörnquist, E. (2013). Toward quantifying the thymic dysfunction state in mouse models of inflammatory bowel disease. Inflammatory Bowel Diseases, 19 (4), 881-888.

Konferensbidrag

Strid, H. , Kumawat, A. , Tysk, C. , Hultgren Hörnquist, E. & Bohr, J. (2012). Genuttrycket för Renin och IL-6 i kolonmucosan är förändrad vid kollagen kolit. Konferensbidrag vid Svenska Gastrodagarna, Malmö, 8-11 Maj, 2012.
Sundin, J. , Kumawat, A. K. , Rangel, I. , Brummer, R. & Hultgren Hörnquist, E. (2012). Karakterisering av T-lymfocyter från tarmmukosan hos patienter med postinfektiös IBS. Konferensbidrag vid Svenska Gastrodagarna, Malmö 8-11 Maj 2012.
Kumawat, A. K. , Strid, H. , Tysk, C. , Bohr, J. & Hultgren-Hörnquist, E. (2012). Patienter med mikroskopisk kolit har blandad Th1/Th17 samt CTL-associerad cytokinprofil. Konferensbidrag vid Svenska Gastrodagarna, Malmö, 8-11 Maj, 2012.
Hultgren Hörnquist, E. (2012). The mucosal immune system in microscopic colitis. I: S. Miehlke, A. Münich, Microscopic colitis. Konferensbidrag vid Falk Workshop, Basel, Schweiz, May 3-5, 2012 (ss. 33-39). Basel: S. Karger.
Hultgren Hörnquist, E. , Nilsson, K. , Andersson, T. , Tidefelt, U. & Lidskog, M. (2011). Building a PBL-based integrated curriculum for a new medical school in Sweden. Konferensbidrag vid Celebrating the Past and Embracing the Future: Evolution and Innovation in Problem-based Larning, Conference, Grange-Over-Sands, UK, March 30-31, 2011.
Kumawat, A. K. , Strid, H. , Elgbratt, K. , Nyhlin, N. , Tysk, C. , Bohr, J. & Hultgren Hörnquist, E. (2011). Collagenous colitis patients demonstrate a Th1/CTL-associated gene expression profile with increased frequencies of Ki67+ proliferating and CD45RO+ activated/ memory CD8+ and CD4+8+ mucosal T cells. Konferensbidrag vid International Congress of Mucosal Immunology, Paris, July 5-9, 2011.
Chiu Götlind, Y. Y. , Raghavan, S. , Bland, P. W. & Hultgren Hörnquist, E. (2010). CD4+FoxP3+ regulatory T cellsare functionally active in the Gαi2−/− mouse, but do not prevent thedevelopment of colitis. Konferensbidrag vid 14th International Congress of Immunology. Kobe, Japan, August, 2010.
Rangel, I. , Ganda-Mall, J. , Elgbratt, K. & Hultgren Hörnquist, E. (2010). Development of colitis in Gai2-deficient mice is associated with profound changes in the microbiota. Konferensbidrag vid EMIG2010, European Mucosal Immunology Group meeting, Amsterdam, September 29 - October 2, 2010.
Göranzon, C. , Hultgren Hörnquist, E. , Kumawat, A. K. , Halfvarson, J. , Tysk, C. , Eriksson, S. , Bohr, J. & Nyhlin, N. (2010). Immunohistochemical characterization of lymphocytes in microscopic colitis. Konferensbidrag vid 18th United European Gastroenterology Week, Barcelona, Oct, 2010.

Manuskript

Fant, F. , Tina, E. , Sandblom, D. , Andersson, S. , Magnuson, A. , Hultgren-Hörnquist, E. & Gupta, A. Early perioperative immunological effects of anesthesia and analgesia in patients undergoing prostate cancer surgery.
Holster, S. , Rode, J. , Bohr, J. , Kumawat, A. K. , Hultgren Hörnquist, E. , Brummer, R. J. & König, J. Faecal microbiota transfer in patients with microscopic colitis : A proof-of-concept study in collagenous colitis.
Günaltay, S. , Repsilber, D. , Helenius, G. , Nyhlin, N. , Bohr, J. & Hultgren-Hörnquist, E. Oligoclonal T cell receptor repertoire in colonic biopsies of microscopic and ulcerative colitis patients.
Günaltay, S. , Ghiboub, M. , Hultgren, O. & Hultgren-Hörnquist, E. Reduced Il-37 production increases the spontaneous chemokine expressions in colon epithelial cells.
Fant, F. , Tina, E. , Hultgren-Hörnquist, E. , Magnuson, A. , Sandblom, D. , Andersson, S. , Axelsson, K. & Gupta, A. Thoracic epidural analgesia inhibits the neuro-hormonal but not the acute inflammatory stress response following radical retropubic prostatectomy.