Lärare vid Musikhögskolan får pris för sin pedagogiska gärning

Årets stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning, från vänster: Mikko Iskanius, Agneta Andersson, Katarina Lindblad, Annika Danielsson, Erik Kjellberg och Ove Lundin.

Årets stipendiater och pristagare inom musikpedagogik och musikforskning, från vänster: Mikko Iskanius, Agneta Andersson, Katarina Lindblad, Annika Danielsson, Erik Kjellberg och Ove Lundin.

Annika Danielsson, lektor i musikpedagogik vid Musikhögskolan på Örebro universitet, har tilldelats Göran Lagervalls musikstipendium för sin pedagogiska gärning.
– Jag känner mig glad, hedrad och uppmuntrad, säger hon.

Stipendiet kommer från Kungliga Musikaliska Akademien och Annika Danielsson fick ta emot priset ur kung Carl XVI Gustafs hand i samband med akademiens årliga högtidssammankomst på Grand Hotel i Stockholm tidigare i veckan.

Hon får priset för att hon med gedigen ämneskunskap, pedagogisk skicklighet och stort engagemang under en lång rad år varit drivande i kvalitetsstärkande insatser och verkat för pedagogisk utveckling inom musikvetenskaplig utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Hon har i sitt pedagogiska arbete fördjupat studenternas kunskaper, vetenskapliga kompetens, kritiska tänkande och självständighet, skriver Kungliga musikaliska akademien i sin motivering.

"Viktigt att pedagogiska frågor uppmärksammas"

– Beskedet kom som en total överraskning, så det tog ett tag innan jag fattade vad det var frågan om. Men det är roligt och viktigt att pedagogiska frågor uppmärksammas i högre utbildning och det är något jag brinner för i mitt arbete, både som lärare och enhetschef. Så jag känner mig glad, hedrad och uppmuntrad, säger Annika Danielsson.

Annika Danielsson är enhetschef för Musikvetenskap och musikpedagogik vid Örebro universitet och undervisar och handleder studenter i musikpedagogik och vetenskapligt skrivande.

Stipendium till avhandling om musik och äldre män

Vid ceremonin uppmärksammades även Katarina Lindblad, som disputerade vid Örebro universitet i våras. Hon tilldelades Hilding Rosenbergs stipendium för svensk musikvetenskap 2022 för sin doktorsavhandling ”Som plåster på själen. Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs”.

I avhandlingen visar Katarina Lindblad hur maskulinitetsnormer kan göra åldrandet problematiskt för män och bidrar med ny kunskap kring hur äldre män, genom musik, kan få sina emotionella behov uppfyllda. Studien är ett angeläget bidrag till ett eftersatt område, med implikationer av intresse långt utanför det musikterapeutiska forskningsfältet, skriver Kungliga Musikaliska Akademien.

Här kan du läsa mer om Katarina Lindblads avhandling.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Felicia Margineanu

Så här lyder Kungliga Musikaliska Akademiens motivering:

"Annika Danielsson har med gedigen ämneskunskap, pedagogisk skicklighet och stort engagemang under en lång rad år varit drivande i kvalitetsstärkande insatser avseende Musikhögskolans programutbildningar inom främst musikpedagogik. I rollen som enhetschef har Annika Danielsson även aktivt verkat för pedagogisk utveckling inom musikvetenskaplig utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Insatserna har bidragit till stärkt forskningsanknytning och främjat likabehandling av studenter i högskolan. Insatserna har även gynnat en god arbetsmiljö, samverkan och kollegial kompetensutveckling i lärargruppen av såväl juniora som seniora adjunkter och lektorer i musikpedagogik.

Därtill har Annika Danielsson, som lärare och genom olika uppdrag, spridit och delat sitt kvalitetstänkande och pedagogiska kunnande inom lärarutbildningarna vid Örebro universitet i stort. Inte minst har Annika Danielssons pedagogiska verksamhet och kvalitetsarbete fördjupat studenternas kunskaper, vetenskapliga kompetens, kritiska tänkande och självständighet. Efter avslutad utbildning har studenterna goda förutsättningar att verka under, och för, ett hållbart yrkesliv i utbildning där såväl individuella lärare som musikområdet kan ta plats och ha effekt. På så sätt kommer Annika Danielssons pedagogiska gärning att bidra till att stärka både den musikpedagogiska professionen och musikens plats i samhället."