Livsstilsförändringarna som kan bromsa Alzheimers sjukdom

Fysisk träning, minnesträning och rätt kost kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Hör Yvonne Freund Levi, forskare vid Örebro universitet och överläkare i geriatrik och psykiatriker, som berättar om aktuell forskning kring demenssjukdomen idag på internationella Alzheimerdagen.

Yvonne Freund Levis forskning handlar bland annat om nya digitala teknologiska redskap som används för att upptäcka demens och om att hitta biomarkörer som kan visa tidiga tecken på demenssjukdom.

I det här avsnittet av ORU Talks, som spelades in i februari 2022, berättar Yvonne Freund Levi om de framsteg som sker inom Alzheimerforskningen. Idag räknar man med att runt 160 000 människor i Sverige är drabbade av en demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen.

Programledare är Anna-Karin Jungander och programmet gjordes av Linus Mattisson.