”Lösryckta politiska förslag hjälper inte” – Henrik Larsson i debattartikel om adhd i valrörelsen

Henrik Larsson i Conventum i Örebro

Lösryckta politiska förslag om adhd är meningslösa, konstaterar Henrik Larsson i debattartikel i SvD.

Det hjälper inte med lösryckta politiska förslag om adhd - utan förankring i verkligheten eller i forskningen
Det skriver Henrik Larsson tillsammans med fem forskarkolleger i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Forskarna vill i stället se en nationell plan för vård och stöd till personer med adhd som ska omfatta hela livet från bvc till äldreomsorgen. De konstaterar att det inte finns någon snabbtest för adhd och att en koppling mellan adhd och gängkriminalitet är en olycklig förenkling.

Henrik Larsson, professor i psykiatrisk epidemiologi, och hans kolleger föreslår bland annat att skolhälsovården återigen ska få en mer central roll, och att mer uppmärksamhet måste ges till flickor och utrikesfödda barn som idag är underdiagnostiserade.

SvD: ”Sluta använda adhd som politiskt slagträ”