Mer om forskningsstöd på webben - ny sida om etikprövning

Utbyggnaden av sidorna för forskningsstöd fortsätter.
Senaste tillskottet är en utökad sida om hur man gör rent praktiskt när det behövs etikprövning.

På våra sidor om forskningsstöd finns nyttig information samlad om hela forskningsprocessen. Det handlar bland annat om finansiering, stöd under forskningen och publicering, spridning och nyttiggörande.

Alla sidor finns samlade här.

den nya sidan om etikprövning finns en checklista för när man behöver fundera över etikprövning. Där finns också fakta om hur det fungerar vid etikansökan, forskning som genomförs i utlandet eller i vilka ovanliga fall som ett studentarbete kan omfattas av lagen.