Ny vision ska visa vägen för Örebro universitet

Studenter i samspråk utanför universitetsbiblioteket.

Forskning, utbildning och en utvecklande studie- och arbetsplats är tre områden med särskilt fokus i Örebro universitets nya visionsdokument. Det kommer att användas från år 2023 till och med 2027.

Nu är de klara – meningarna som ska hjälpa Örebro universitet att utvecklas och förbättras de kommande fem åren.
Universitetsstyrelsen har beslutat om ett nytt visionsdokument, med nya mål.
– Det här dokumentet beskriver tydligt vilka vi är och vart vi vill. Det bygger vidare på det vi arbetat med tidigare, men med färre och mer fokuserade strategiska mål, säger rektor Johan Schnürer.

Efter en omfattande process, där samtliga medarbetare och studenter inom studentkåren har kunnat delta, är Örebro universitets nya vision nu klar. Mycket är välbekant sedan tidigare, som den övergripande visionen, ”Ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling”, som består.

Men i det nya visionsdokumentet finns också en hel del nyheter. Bland annat har fem utvecklingsområden blivit tre, där universitetet särskilt kommer att fokusera på Forskning, Utbildning och En utvecklande studie- och arbetsplats.

Till respektive utvecklingsområde kommer att kopplas ett antal indikatorer som ska visa om målen uppnås. Indikatorerna kommer att fastställas av rektor efter sommaren.

– De kommande åren kommer vi att lägga mycket fokus på att stärka forskningen, öka synligheten och profileringen. Vi kommer också att ha hållbarhetstänkandet i fokus, säger rektor Johan Schnürer.