Nyfödda i USA kan få gulsotsbehandling hemma – tack vare Örebroforskningen

En docka får ljusbehandling mot gulsot med hjälp av en så kallad ljusbehandlingsfilt.

Ljusbehandlingsutrustning som familjer får låna hem för att behandla gulsot hos sina nyfödda.

Örebroforskaren Miriam Pettersson har visat att det är lika säkert att behandla gulsot hos nyfödda hemma som på sjukhuset. Sedan dess erbjuder Universitetssjukhuset Örebro hemmabehandling som ett alternativ till föräldrar och deras nyfödda barn.
Nu har även American Academy of Pediatrics (AAP) uppdaterat riktlinjer för behandling av nyföddhetsgulsot – och hänvisar till Örebroforskningen.

– Det är jätteroligt att vår forskning får betydelse för så många barn, säger Miriam Pettersson, barnläkare på Universitetssjukhuset Örebro och affilierad forskare vid Örebro universitet.

Ungefär hälften av alla nyfödda får gulsot under sina första levnadsdygn och två till tre procent av dem behöver behandling. I Sverige rör det sig om cirka 3 000 barn varje år.

I sin forskning har Miriam Pettersson kommit fram till att ljusbehandling av gulsot hemma kan genomföras på ett säkert sätt och är lika effektiv som ljusbehandling nyfödda får på sjukhuset.

– Andra fördelar med att behandla gulsot hemma är att föräldrarna upplever mindre stress och får möjlighet att knyta an till sitt barn i lugn och ro. Det är en enkel behandling att genomföra hemma och dessutom leder det till kortare inneliggande vårdtid, säger hon.

Miriam Pettersson

Förra året visade Miriam Pettersson att det är lika säkert att behandla gulsot hos nyfödda hemma som på sjukhuset.

Forskning som leder till klinisk nytta

På Universitetssjukhuset Örebro har Miriam Petterssons forskning lett till att ljusterapi hemma är en rutinbehandling för nyfödda som uppfyller kriterierna. Och liknande riktlinjer för behandling av gulsot gäller nu också för nyfödda i USA.

– Det här är ett exempel på hur klinisk forskning snabbt kan komma till nytta för många. I flera länder lutar man sig mot amerikanska riktlinjer för behandling av olika sjukdomar och vi är så glada att vår forskning kan bidra till nya behandlingsalternativ, inte bara i Sverige utan i hela världen, säger Miriam Pettersson.

Just nu arbetar hon med att jämföra kostnader för sjukhusbehandling av gulsot med hemmabehandling, något som också har efterfrågats av kollegor i USA och andra länder.

– De primära resultaten ser lovande ut, säger Miriam Pettersson.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Elin Abelson, Region Örebro län