Nytt masterprogram för statsvetare: ”Vi utbildar framtidens offentliga ledare”

Ann-Catrin Kristianssen och Erik Hysing står vid ett räcke i Forumhuset, Örebro universitet.

Äntligen kan Örebro universitet erbjuda utbildningar från grundnivå ända upp till forskarutbildning, berättar Ann-Catrin Kristianssen och Erik Hysing.

Nu startar Örebro universitet ett nytt masterprogram i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap.
– Framtidens ledare behöver verktyg att hantera den komplexa verklighet vi lever i idag, med klimathot och demokratiska utmaningar, säger Erik Hysing, forskare och ämnesansvarig.

Masterprogram i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap omfattar 120 högskolepoäng och leder till en masterexamen i statskunskap.

Här kan du läsa mer om programmet.

Det nya masterprogrammet innebär två års studier på heltid och riktar sig till den som redan har en examen på grundnivå i till exempel statsvetenskap.

– Det här är det första renodlade masterprogrammet i statsvetenskap vid Örebro universitet. Det känns jättebra att vi äntligen kan erbjuda utbildningar från grundnivå ända upp till forskarutbildning, säger Ann-Catrin Kristianssen, biträdande enhetschef för ämnet statskunskap på Örebro universitet.

Verktyg att leda i komplex verklighet

Utbildningen kan leda till jobb i ledande befattning eller med kvalificerat utredningsarbete inom offentlig sektor på kommunal, nationell eller EU-nivå, eller hos organisationer och bolag som jobbar nära offentlig sektor.

–  I en perfekt värld är det enkelt att styra ett samhälle, men i verkligheten står vi inför många utmaningar, som till exempel klimatförändringar, populism och politiska rörelser som förnekar vetenskap. Som student på det nya programmet får du kunskap och verktyg att ta dig an de här utmaningarna, säger Erik Hysing, ämnesansvarig i statskunskap på Örebro universitet.

Stark forskningsmiljö

Det nya masterprogrammet ger också en bra grund att stå på för den som är intresserad av en akademisk karriär.

– Örebro universitet har en stark forskning inom policy, demokrati och ledarskap, vilket är grunden till att vi startar den här utbildningen. På sikt hoppas vi också kunna stärka forskningen ytterligare genom att locka duktiga studenter från masterprogrammet till forskarutbildningen, säger Ann-Catrin Kristianssen.

Ansökan till programmet öppnar den 15 mars.

Text och foto: Anna Lorentzon