Masterprogram i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap, 120 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du bli en framtida ledare i offentlig verksamhet? Då ska du läsa vårt statsvetenskapliga masterprogram med inriktning mot policy och offentligt ledarskap som ger dig förutsättningar att värdera, förstå och analysera olika problem och utmaningar i samhället. Du kan arbeta som analytiker, strateg, utredare, forskare och mycket annat.

Två studenter på campus.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom statskunskap eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3 och Engelska 6 från gymnasieskolan.

Vill du bli en framtida ledare i offentlig verksamhet? Vårt statsvetenskapliga masterprogram med inriktning mot policy och offentligt ledarskap ger dig förutsättningar att värdera och förstå olika problem och politiska utmaningar i samhället och att analysera olika sätt att hantera dessa. Du får en fördjupad förståelse för de särskilda problem och utmaningar som en ledare inom offentlig verksamhet ställs inför. Programmet tar sig också an utmaningar och förändringar i vår omvärld som påverkar demokratins roll och utveckling i samhället.

Programmet varvar teoretiska och praktiska inslag och är också en förberedelse för dig som är intresserad av en framtida forskarutbildning i statsvetenskap. Du får med dig både djup och bredd i statsvetenskapliga metoder. I utbildningen ingår också ett praktikmoment. Med stöd av erfarna handledare skrivs ett längre examensarbete i statsvetenskap.

Detta två-åriga masterprogram är en avancerad fördjupning inom områdena policy och offentligt ledarskap och ger förutsättningar för yrken och arbetsuppgifter som kräver mer avancerad lednings- och utredningskompetens. Några vanliga yrkesroller är utredare, strateg, forskare, och analytiker.

Utbildningsplan Masterprogram i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap, 120 hp

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen med statskunskap som huvudområde. Programmet inleds med kursen Statsvetenskaplig bildning för framtida offentliga ledare, 30 hp. I denna kurs ingår delkurser i demokratins utmaningar, offentligt ledarskap, samt policy. Därefter följer kursen Policy och ledarskap i praktiken, 30 hp, som inkluderar en delkurs i policyanalys samt praktik.

Under den tredje terminen läses kursen Teori- och metodkunskap, 30 hp, och programmet avslutas sedan med kursen Självständigt arbete, masterkurs, 30 hp.

Behörighet: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom statskunskap eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3 och Engelska 6 från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Jan Olsson

Anmälningskod ORU-19429

Denna statsvetenskapliga masterutbildning ger dig en fördjupad kunskap inom områdena policy och offentligt ledarskap. Denna kunskap och den fördjupande metodologiska färdigheten passar väl för mer kvalificerat utredningsarbete. Vanliga roller för våra studenter är just utredare men även strateg, forskare, och analytiker.

Arbetsmarknaden är bred men med ett visst fokus på offentlig verksamhet. Utbildningen ger även en god grund för kvalificerat arbete i organisationer och privata företag, särskilt företag med kontinuerligt samarbete med offentlig sektor. Efterfrågan på kvalificerade utredare är idag stor både lokalt, nationellt och internationellt.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Bitte Söderberg Roth

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.humus@oru.se

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.