Örebro universitet bjuder in till konferens om framtidens lärarutbildning

Ann Öhman står bland kuberna som visar FN:s hållbarhetskuber.

En bra lärarutbildning är avgörande för hur vi kommer att lyckas möta de stora samhällsutmaningarna, enligt Ann Öhman Sandberg.

Vilken utbildning behöver lärarstudenter för att kunna ge sina elever kunskap och kompetens att möta framtidens arbetsliv, bli aktiva samhällsmedborgare och ta sig an de stora samhällsutmaningarna? Den 15–16 mars bjuder Örebro universitet in till konferens på temat ”Framtidens lärarutbildning”.

– När skola och lärarutbildning debatteras i media handlar det ofta om lärarbrist, stök på lektionerna eller betygsinflation. Men det pratas väldigt lite om vad vi vill med skolan och hur lärarutbildningen kan rusta elever för framtiden, så att de har kunskap och kompetens att möta ett nytt arbetsliv och att ta sig an frågor om bland annat hållbar utveckling, internationalisering, integration och ny teknik. Vi vill lyfta blicken och våga ställa de här stora frågorna, säger Ann Öhman Sandberg, forskare i pedagogik och projektledare för Framtidens lärarutbildning vid Örebro universitet.

För skolintresserade över hela landet

Därför bjuder Örebro universitet nu in såväl lärarutbildare och lärarstudenter som skolpersonal, beslutsfattare, forskare och andra som intresserar sig för utveckling av lärarutbildning, skola och förskola till en digital konferens på temat ”Framtidens lärarutbildning – erfarenheter och visioner”.

– Den första dagen handlar om hur lärosäten, skolhuvudmän och andra kan samverka för ömsesidig nytta, exempelvis kring praktiknära forskning och genom delade tjänster, berättar Ann Öhman Sandberg.

Andra dagen står visionen för framtidens lärarutbildning i centrum – och de förändringar som behövs för att svenska lärosäten ska kunna ska utbilda lärare som i sin undervisning kan möta nutidens och framtidens stora samhällsutmaningar.

Avslutar strategisk satsning på lärarutbildningen

Konferensen knyter ihop säcken för Örebro universitets strategiska satsning ”Framtidens lärarutbildning”, ett femårigt projekt som engagerat ett hundratal personer i tio olika delprojekt och som avslutas i mars. 

– Merparten är lärare, forskare och administrativ personal som vanligtvis jobbar med lärarutbildningen, men samverkan och stöd från andra enheter och avdelningar har varit otroligt värdefulla. Förskollärare, lärare från regionen och våra lärarstudenter har också bidragit med engagemang och kunskap, säger Ann Öhman Sandberg.

Var med och diskutera framtidens lärarutbildning

Förutom de lärdomar och resultat från projektet Framtidens lärarutbildning som ska presenteras, kommer även internationella föreläsare och andra inbjudna gäster att bidra till programmet.

– Vi hoppas kunna bjuda på massor av inspiration och idéer – och framför allt ser vi fram emot att diskutera hur vi tillsammans kan fortsätta att arbeta för att forma framtidens lärarutbildning, säger Ann Öhman Sandberg.

Text och foto: Anna Lorentzon

”Framtidens lärarutbildning – erfarenheter och visioner” är en digital konferens som arrangeras den 15–16 mars 2022.

Under två dagar kan du ta del av föreläsningar, workshoppar och paneldebatter om utmaningar, möjligheter och visioner kring svensk lärarutbildning i samverkan mellan lärosäte och skolverksamhet. Du får också möjlighet att delta i de efterföljande diskussionerna.

Det är kostnadsfritt och du kan välja att vara med på hela eller delar av konferensen.

Läs mer och anmäl dig här.