Framtidens lärarutbildning – erfarenheter och visioner

Bild med sju glada barn bakom en blå front med vita bubblor

Den 15-16 mars 2022 genomfördes vår digitala konferens "Framtidens lärarutbildning - erfarenheter och visioner". Under två dagar fick deltagarna ta del av föreläsningar, workshoppar och paneldebatter om utmaningar, möjligheter och visioner kring svensk lärarutbildning i samverkan mellan lärosäte och skolverksamhet.

Konferens om framtidens lärarutbildning

Datum: 15-16 mars 2022

Plats: digitalt forum

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt.

Om konferensen

Konferensen tog utgångspunkt i resultat och erfarenheter av det femåriga utvecklingsprojektet Framtidens lärarutbildning

Konferensprogram för dag 1 och dag 2.pdf

Anne Bamford

Keynote speaker: Anne Bamford

Professor Anne Bamford, strategisk chef för utbildningsfrågor i London, föreläser om samverkan mellan lärarutbildning och skolverksamhet.

Viv Ellis

Keynote speaker: Viv Ellis

Viv Ellis, professor och dekan vid Monash University i Melbourne, Australien, föreläser om visioner och möjligheter för morgondagens lärarutbildningar.

Program dag 1

15 mars

Dag 1 var inriktad på utmaningar, möjligheter och visioner med svensk lärarutbildning i samverkan med skolhuvudmän och andra parter.

Program dag 2

16 mars

Dag 2 var inriktad på utmaningar, möjligheter och visioner med svensk lärarutbildning i samverkan med andra lärosäten.

Kontakt om konferensens innehåll

Ann Öhman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ann Öhman

E-post:

Telefon: 019 303106

Rum: F3209

Ann Öhman