Örebro universitet ny partner i samarbete för bättre hälsa

Sallad i förgrunden och en hand med gaffel

En mycket viktig arena för kvalificerade diskussioner kring samspelet mellan vetenskap och policy i breda hälsofrågor.
Det säger rektor Johan Schnürer om ”Uppsala Health Summit”. Örebro universitet är ny partner i samarbetet som i årets toppmöte behandlar mat och hälsa.

– Det passar utmärkt för Örebro universitet och den strategiska satsningen på Mat och hälsa. Vi kan också bidra som ett av sju lärosäten en medicinsk fakultet - och vår starka forskning i miljökemi, åldrande och inte minst AI och robotik, säger Johan Schnürer.

Johan Schnürer, professor i mikrobiologi, var med redan i starten för Uppsala Health Summit i sitt dåvarande uppdrag som vicerektor vid SLU.

– Jag värdesatte redan då den insiktsfulla dialogen mellan universitet, näringslivet, myndigheter, hälsovården och organisationer.

Uppsala Health Summit håller i år sin konferens - ”Healthy Lives from Sustainable Food Systems” - i slutet av oktober. Syftet är att konferensen som tidigare år ska resultera i konkreta råd för hur länder ska kunna förändra sin matförsörjning på ett sätt som är bra för både hälsa och miljö.

Örebro universitetet ska bidra med sina forskare och forskning. Johan Schnürer ser också att det nya partnerskapet gynnar Örebro universitet:

– Vi kommer att kunna öka vårt samarbete med de båda universiteten i Uppsala och med nationella myndigheter – och kunna hitta nya internationella samarbeten, säger han.

Text: Maria Elisson

Uppsala Health Summit samlar forskare, beslutsfattare, näringsliv, hälsovård och organisationer. Syftet är att komma fram till praktiska förslag för att förbättra hälsan anpassat efter olika länder och förutsättningar.

Utvalda deltagare samlas sedan starten 2014 varje år till en konferens med olika teman, som bland annat varit åldrande befolkning, antibiotikaresistens, barnfetma, cancer och senaste psykisk hälsa.

Örebro universitet är nu en partner tillsammans med Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Läkemedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Region Uppsala och Uppsala kommun