This page in English

Örebro universitet vill bli ett Europauniversitet

Studenter på campus framför Musikhögskolan.

Örebro universitet är ett av nio unga europeiska lärosäten som tillsammans bildar alliansen NEOLAiA.
Satsningen ska stärka universitetens internationella konkurrenskraft och ge ökade möjligheter till internationalisering av utbildning, forskning och samverkan.

Sedan 2020 är Örebro universitet en del av universitetsalliansen NEOLAiA. Tillsammans ansöker alliansen om att bli utnämnd till ett så kallat ”Europauniversitet” inom ramen för European Universities Initiative (EUI) – ett EU program som ska stärka strategiska partnerskap mellan europeiska lärosäten.  

– EU har som mål att 2024 ha cirka 60 nätverk av Europauniversitet för att bygga framtidens europeiska högskolesektor. För Örebro universitet är det självklart att vilja vara en del av detta. NEOLAiA består av strategiskt utvalda likasinnade som samarbetar för att bygga internationellt konkurrenskraftig utbildning och forskning. Tillsammans möter vi olika samhällsutmaningar utifrån europeiska värden som demokrati, yttrandefrihet och tolerans. I dagens situation är detta förhållningsätt viktigare än någonsin, säger rektor Johan Schnürer.

För NEOLAiA, som lämnar in sin ansökan i slutet av mars, skulle EU-finansiering innebära att samarbetet kan stärkas och vidareutvecklas.

– En beviljad ansökan kommer att innebära ett rejält tillskott med medel som kan användas för att intensifiera uppbyggnaden av NEOLAiA.  Det blir ett sätt att stärka internationaliseringsarbetet ihop med åtta strategiska partners som alla arbetar mot gemensamma mål, säger Åke Strid, vicerektor för internationalisering och infrastruktur vid Örebro universitet. 

Mångfald och inkludering, digitalisering och global hälsa

Samarbetet inom NEOLAiA omfattar utbildning, forskning och samverkan och bygger på tre fokusområden med regional relevans. Det handlar om digitalisering och dess påverkan på hållbar utveckling, global hälsa samt mångfald och inkludering.

Logo NEOLAiA

– NEOLAiA:s fokusområden är helt i linje med starka områden som finns vid Örebro universitet som AI, hållbarhet, medicin och inkludering, säger Åke Strid.  

Arbetet inom universitetsalliansen är uppdelat i femton olika arbetspaket som rör bland annat entreprenörskap, digital transformation, utbildning och lärande, mobilitet samt forskning. Örebro universitet är särskild involverat i arbetet med forskning samt mångfald och inkludering.

Många möjligheter till samarbeten

Utöver arbetet med ansökan om att bli ett Europauniversitet, pågår och planeras också många aktiviteter på individ- och gruppnivå. Det gäller till exempel forskningsvistelser, utbytesavtal för studenter och personal, gemensamma seminarier och kurser, mottagande av praktikanter, skapande av ett studentnätverk inom NEOLAiA samt ett nätverk inom medicin och hälsa.

– Det är väldigt roligt att så många forskare, lärare och annan personal redan har engagerat sig i olika projekt kopplade till NEOLAiA. Det visar att det finns goda möjligheter för samarbeten på olika nivåer och att vi är på rätt väg inom alliansen, säger Ida Andersson-Norrie, internationaliseringsstrateg vid Örebro universitet.

Örebro universitet ansvarar också för en enkätundersökning bland studenter inom NEOLAiA som handlar om distansundervisning, lärande och välbefinnande - både i dagsläget och under tidigare coronapandemi. Resultaten från enkäten ska sedan användas som underlag för diskussioner och vidare arbete med undervisning, pedagogisk utveckling, inkludering och digitalisering.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Jonas Classon

NEOLAiA består av nio lärosäten med bred geografisk spridning i Europa. Utöver Örebro universitet består NEOLAiA av:

  • Bielefeld University (Tyskland)
  •  University of Jaén (Spanien)
  • University of Nicosia (Cypern)
  • University of Ostrava (Tjeckien)
  • University of Salerno (Italien)
  • University of Suceava (Rumänien)
  • University of Tours (Frankrike)
  • Šiauliai State University of Applied Sciences (Litauen)

Läs mer om NEOLAiA

European Universities Initiative (EUI)

EU-kommissionens mål är att på sikt omforma den högre utbildningen i Europa till en ”utbildningsunion”. Det innebär likartade regler och meriteringsgrunder för samtliga europeiska studenter, men med respekt för regional särart och Europas kulturella och språkliga mångfald.

European Universities Initiative (EUI) är ett sätt att starkt uppmuntra, också med finansiella medel, bildandet av universitetsallianser i unionen.

Läs mer om European Universities Initiative (EUI)