Poster och snabbdejtning förde samman forskare och praktiker

Massor av folk som minglar i Labbet

Mycket folk och hög ljudnivå när forskare och praktiker möttes med sikte på nya samarbeten.

Mingel och snabbdejtning förde samman praktiker och forskare vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, JPS, under en eftermiddag.
- Vi hoppas kunna hitta nya partners att samarbeta med, säger Kerstin Nordlöf, prefekt för JPS.

Ett trettiotal inbjudna började ”JPS-dagen” med att ta del av en poster-utställning som presenterade forskningsprojekt vid institutionen.

Karolina Bergström, kriminalvården, pratade med kriminologen Susanne Strand om ”RISKSAM”.

– Jag kan tänka mig att även kriminalvården kan vara del av ett sådant projekt som involverar polisen och socialtjänsten. Kriminalvården har sin egen forskning, men det vore också bra att samverka med lokala forskare, särskilt i vårt område med två stora anstalter, Hinseberg och i Kumla, säger hon.

Två kvinnor vid ett bord.

Klara Bolinder och Karolina Bergström från Kriminalvården hade mycket gemensamt med kriminologen Susanne Strand.

Hennes kollega Klara Bolinder efterlyser också mer kunskap utifrån forskning om kvinnors situation i kriminalvården, en verksamhet som också behöver ha mer av ett barnrättsperspektiv.

– Får vår del är det också viktigt att kriminalvården som arbetsgivare kan ta del av forskning, säger hon.

Till Örebro Stadsmission kommer människor som hamnat utanför de sociala skyddsnäten.

Två kvinnor pratar med varandra

Anna-Karin Larsson pratade om sin forskning om flickor med Mirjam Colliander Alared på Örebro Stadsmission.

– För oss är det värdefullt att ha en dialog med en tredje part som universitetet, som kan tillföra nya perspektiv på den komplexa verklighet som vi möter, säger Mirjam Colliander Alared. Hon efterlyser mer av ”systemanalys” för att kunna agera och tala för människor som hamnat utanför välfärdssamhället.

Marie Matèrne, forskare vid Region Örebro län, presenterade resultatet av sitt projekt om stroke. Alexandra Björck, arbetsterapeut i Kumla kommun, gjorde en magisteruppsats som en del av detta projekt. Nu är hon doktorand med Marie Matèrne som handledare, och går vidare med att fördjupa sin forskning om stroke, kognition och demens.

Två kvinnorr som er och tittar in i kameran

Alexandra Björck, kommundoktorand i Kumla, fortsätter sitt samarbete med Marie Matèrne, forskare vid Region Örebro län.

– Det är så bra att kunna göra praktiknära forskning som ger resultat som kan användas, säger Alexandra Björck som är så kallad kommundoktorand och delar sin tid mellan forskningsstudierna och sin arbetsplats.

– Vitsen är att på så sätt kommer frågorna från praktiken och forskningen kan i sin tur systematisera och följa upp resultaten, säger Marie Matèrne.

Bild ovanifrån på människor vid bord

Snabbdejtning mellan JPS-forskare och praktiker. Oklart i skrivande stund om det tände till.

Posterutställningen lever vidare på JPS, med sina nästan 200 medarbetare och tusentals studenter. För studenterna blir det en snabbgenomgång av delar av forskningen.

– Förhoppningen är också att de kan inspirera forskarna till fler tvärvetenskapliga projekt, säger prefekten Kerstin Nordlöf.

Text och foto: Maria Elisson