Projekt om vad som gör att sjuksköterskor mår bra på jobbet

Johanna Gustafsson

Johanna Gustafsson

Johanna Gustafsson, forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper, leder en forskningsstudie som ska ta reda på vilka faktorer som bidrar till hälsa och välbefinnande på jobbet för sjuksköterskor. Projektet finansieras med 4 miljoner kronor av Afa Försäkring.

– En arbetsmiljö som främjar god hälsa och arbetsrelaterat välbefinnande är betydelsefull för sjuksköterskors hälsa, känsla av meningsfullhet och vilja att utvecklas i yrket. Vi vet redan vilka riskfaktorer som finns, men det saknas studier på motsatsen, säger Johanna Gustafsson.

Tillsammans med blivande doktoranden Karolina Axberg ska hon kartlägga vilka faktorer som leder till att sjuksköterskor ökar sin arbetstillfredsställelse och som också kan minska sjukfrånvaron inom hälso- och sjukvården.

Karolina Axberg

Karolina Axberg

– Om sjuksköterskorna mår bra och känner att jobbet är meningsfullt så leder det också till en bättre vård för patienterna, säger Johanna Gustafsson.

I studien ingår att ta reda på om det finns könsrelaterade skillnader i yrkesgruppen när det gäller friskfaktorer. Projektet pågår till och med december 2024 och målet är att resultatet kunna användas i systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering och i utbildningar.

I projektet ingår också att bygga upp en databas med arbetsrelaterade data för sjuksköterskor och att utveckla instrument för att undersöka arbetsmiljöer med fokus på hälsofrämjande faktorer.