This page in English

Johanna Gustafsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303948

Rum: P2121

Om Johanna Gustafsson

Johanna Gustafsson (f. 1975) arbetar som universitetslektor vid Örebro Universitet. Hon är för närvarande anställd som post-doc i ett Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship, vid OsloMet.  Johanna har en magisterexamen i beteendevetenskap med psykologi som huvudämne, från 2003 och en doktorsexamen i Handikappvetenskap från 2014, vid Örebro Universitet.

Forskning

Johannas huvudinriktning i forskningen är främst arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsliv för personer med funktionsnedsättning, med ett speciellt intresse för metoden Supported employment (SE). Johanna är verksam som forskare i flera olika projekt och hennes forskning rör för närvarande Supported employment och genus, hälsa och friskhetsfaktorer för personer med hörselnedsättning i arbetslivet, implementering av Supported employment, Lösningsfokuserade arbetssätt och hälsa hos ensamkommande ungdomar på HVB-hem och hos gymnasieelever samt validering av ICF core sets för hörselnedsättning.

Undervisning

Johannas undervisning består dels undervisning på grundnivå i Audionomprogrammet och Arbetsterapeutprogrammet, dels av undervisning på avancerad nivå, på forskarutbildning i Handikappvetenskap. Hon undervisar främst om områden relaterade till hennes forskningsområden samt forskningsmetod.

Johanna handleder för närvarande två doktorander:

Elin Karlsson sedan 2017 (bihandledare)
Ingrid Witte sedan 2019 (bihandledare)

Samarbeten och uppdrag

Johanna har flera internationella uppdrag och samarbeten. Sedan 2016 är hon den svenska experten i Academic Network of Experts in Disability (ANED), som rapporterar till EU-kommissionen. Hon är även med som internationell expert i INTEGRATE, ett forskningsprogram vid Oslo Metropolitan University.

Johanna har varit involverad i flertalet uppdrag inom välfärdssektorn. Under de senaste åren har hon haft uppdrag som processtöd i projektet Breddad Rekrytering som drivs av SKR, utvärderare av Arvsfondens Egen Kraft-projekt, utvärderare i Implementeringen av Supported employment på Jobbtorg Stockholm, medforskare i Forskningsprojekt i samverkan för att beskriva och stärka hälsan bland ensamkommande ungdomar och personal vid HVB-hem och stödboenden i tre svenska kommuner och i projektet och i SIM-projektet (Solution-focused Intervention for Mental Health among students in Upper secondary education). Johanna har även haft flera olika internationella uppdrag gällande funktionshinderfrågor.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, E. , Mäki-Torkko, E. , Widén, S. , Gustafsson, J. , Manchaiah, V. , Mahomed-Asmail, F. , Swanepoel, D. W. , Yerraguntla, K. & et al. (2021). Validation of the Brief International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) core set for hearing loss: an international multicentre study. International Journal of Audiology, 60 (6), 412-420.
Persson Waye, K. , Fredriksson, S. , Hussain-Alkhateeb, L. , Gustafsson, J. & van Kamp, I. (2019). Preschool teachers' perspective on how high noise levels at preschool affect children's behavior. PLOS ONE, 14 (3).
Gustafsson, J. , Peralta, J. & Danermark, B. (2018). Supported Employment and Social Inclusion: Experiences of Workers with Disabilities in Wage Subsidized Employment in Sweden. Scandinavian Journal of Disability Research, 20 (1), 26-36.
Gustafsson, J. , Peralta, J. & Danermark, B. (2013). The employer's perspective: employment of people with disabilities in wage subsidized employments. Scandinavian Journal of Disability Research.
Gustafsson, J. , Peralta, J. & Danermark, B. (2013). The employer’s perspective on supported employment for people with disabilities: successful approaches of Supported employment organizations. Journal of Vocational Rehabilitation, 38 (2), 99-111.
Germundsson, P. , Gustafsson, J. , Lind, M. & Danermark, B. (2012). Disability and supported employment: impact on employment, income, and allowances. International Journal of Rehabilitation Research, 35 (3), 263-269.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar