This page in English

Johanna Gustafsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303948

Rum: P2121

Om Johanna Gustafsson

Johanna Gustafsson (f. 1975) arbetar som universitetslektor vid Örebro Universitet. Hon har för närvarande också ett uppdrag som enhetschef vid Enheten för Aktivitet och Hälsa. Johanna har en magisterexamen i beteendevetenskap med psykologi som huvudämne, från 2003 och en doktorsexamen i Handikappvetenskap från 2014, vid Örebro Universitet.

Forskning

Johannas huvudinriktning i forskningen är främst arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsliv för personer med funktionsnedsättning, med ett speciellt intresse för metoden Supported employment (SE). Johanna är verksam som forskare i flera olika projekt och hennes forskning rör för närvarande Supported employmentoch genus, hälsa och friskhetsfaktorer för personer med hörselnedsättning i arbetslivet, implementering av Supported employment, Lösningsfokuserade arbetssätt och hälsa hos ensamkommande ungdomar på HVB-hem och hos gymnasieelever samt validering av ICF core sets för hörselnedsättning.

Undervisning

Johannas undervisning består dels undervisning på grundnivå i Audionomprogrammet och Arbetsterapeutprogrammet, dels av undervisning på avancerad nivå, på forskarutbildning i Handikappvetenskap. Hon undervisar främst om områden relaterade till hennes forskningsområden samt forskningsmetod.

Johanna handleder för närvarande två doktorander:

Elin Karlsson sedan 2017 (bihandledare)
Ingrid Witte sedan 2019 (bihandledare)

Samarbeten och uppdrag

Johanna har flera internationella uppdrag och samarbeten. Sedan 2016 är hon den svenska experten i Academic Network of Experts in Disability (ANED), som rapporterar till EU-kommissionen. Hon är även med som internationell expert i INTEGRATE, ett forskningsprogram vid Oslo Metropolitan University.

Johanna har varit involverad i flertalet uppdrag inom välfärdssektorn. Under de senaste åren har hon haft uppdrag som processtöd i projektet Breddad Rekrytering som drivs av SKR, utvärderare av Arvsfondens Egen Kraft-projekt, utvärderare i Implementeringen av Supported employment på Jobbtorg Stockholm, medforskare i Forskningsprojekt i samverkan för att beskriva och stärka hälsan bland ensamkommande ungdomar och personal vid HVB-hem och stödboenden i tre svenska kommuner och i projektet och i SIM-projektet (Solution-focused Intervention for Mental Health among students in Upper secondary education). Johanna har även haft flera olika internationella uppdrag gällande funktionshinderfrågor.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, E. , Mäki-Torkko, E. , Widén, S. , Gustafsson, J. , Manchaiah, V. , Mahomed-Asmail, F. , Swanepoel, D. W. , Yerraguntla, K. & et al. (2021). Validation of the Brief International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) core set for hearing loss: an international multicentre study. International Journal of Audiology, 60 (6), 412-420.
Persson Waye, K. , Fredriksson, S. , Hussain-Alkhateeb, L. , Gustafsson, J. & van Kamp, I. (2019). Preschool teachers' perspective on how high noise levels at preschool affect children's behavior. PLOS ONE, 14 (3).
Gustafsson, J. , Peralta, J. & Danermark, B. (2018). Supported Employment and Social Inclusion: Experiences of Workers with Disabilities in Wage Subsidized Employment in Sweden. Scandinavian Journal of Disability Research, 20 (1), 26-36.
Gustafsson, J. , Peralta, J. & Danermark, B. (2013). The employer's perspective: employment of people with disabilities in wage subsidized employments. Scandinavian Journal of Disability Research.
Gustafsson, J. , Peralta, J. & Danermark, B. (2013). The employer’s perspective on supported employment for people with disabilities: successful approaches of Supported employment organizations. Journal of Vocational Rehabilitation, 38 (2), 99-111.
Germundsson, P. , Gustafsson, J. , Lind, M. & Danermark, B. (2012). Disability and supported employment: impact on employment, income, and allowances. International Journal of Rehabilitation Research, 35 (3), 263-269.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar