This page in English

Johanna Gustafsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303948

Rum: P2121

Om Johanna Gustafsson

Johanna Gustafsson (f. 1975) är Med.Dr i Handikappvetenskap och arbetar som forskare vid Örebro Universitet. Hennes huvudinriktning i forskningen är främst arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsliv för personer med funktionsnedsättning, med ett speciellt intresse för metoden Supported employment (SE). Johanna är verksam som forskare i flera olika organisationer och hennes forskning rör för närvarande hälsa och friskhetsfaktorer för personer med hörselnedsättning i arbetslivet, Supported employmentoch genus, implementering av Supported employment på Jobbtorg Stockholm, mobilitet (utlandspraktik) och hälsa hos unga med funktionsnedsättning samt Lösningsfokuserat arbetssätt och hälsa hos ensamkommande ungdomar på HVB-hem och hos studenter på gymnasiet.. Hon har även internationella uppdrag, bland annat som expert i Academic Network of Experts in Disability (ANED), och ingår i både nationella och internationella samarbetskonstellationer.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Persson Waye, K. , Fredriksson, S. , Hussain-Alkhateeb, L. , Gustafsson, J. & van Kamp, I. (2019). Preschool teachers' perspective on how high noise levels at preschool affect children's behavior. PLoS ONE, 14 (3).
Gustafsson, J. , Peralta, J. & Danermark, B. (2018). Supported Employment and Social Inclusion: Experiences of Workers with Disabilities in Wage Subsidized Employment in Sweden. Scandinavian Journal of Disability Research, 20 (1), 26-36.
Gustafsson, J. , Peralta, J. & Danermark, B. (2013). The employer's perspective: employment of people with disabilities in wage subsidized employments. Scandinavian Journal of Disability Research.
Gustafsson, J. , Peralta, J. & Danermark, B. (2013). The employer’s perspective on supported employment for people with disabilities: successful approaches ofsSupported employment organizations. Journal of Vocational Rehabilitation, 38 (2), 99-111.
Germundsson, P. , Gustafsson, J. , Lind, M. & Danermark, B. (2012). Disability and supported employment: impact on employment, income, and allowances. International Journal of Rehabilitation Research, 35 (3), 263-269.

Doktorsavhandlingar