Sånger som kan förändra liv – så kan musik i unga åldrar förhindra framtida kriminalitet

Förskollärare Julia Hultman, rektor Agneta Magnestrand och professor Anna-Karin Andershed konstaterar att det första testet av idén PUFF har varit lyckat: ”Vi märker att barnen har tagit till sig budskapet”.

Förskollärare Julia Hultman, rektor Agneta Magnestrand och professor Anna-Karin Andershed konstaterar att det första testet av idén PUFF har varit lyckat: ”Vi märker att barnen har tagit till sig budskapet”.

Kan musik riktad till barn i förskoleåldern hjälpa till att förebygga framtida kriminalitet? Det tror både forskningen och professor Anna-Karin Andershed, som utvecklat idén PUFF. Efter att ha testat PUFF håller förskolelärare i Örebro med.
– Forskningen är tydlig och har visat att man kan se risk- och skyddsfaktorer för utagerandeproblem redan i treårsåldern. För att påverka dem måste vi in med insatser i förskolan, säger Anna-Karin Andershed.

Social Impact Lab är en del av Örebro universitets innovationskontor och arbetar med forskare som vill utveckla forskningsbaserade sociala innovationer.

En social innovation är en ny lösning som möter ett socialt behov och leder till nya eller förbättrade förmågor eller sociala relationer, samt förbättrar användningen av resurser och tillgångar. Det primära syftet med en social innovation är förändra samhället till det bättre. De ekonomiska aspekterna är sekundära och handlar i regel om att skapa en långsiktigt ekonomiskt hållbar insats eller organisation. 

Läs mer om Örebro universitets innovationsstödsystem ORU Innovation här.

Många insatser som syftar till att minska kriminaliteten sker i dag när något redan har hänt – men då är det för sent att förebygga. Forskningen har visat att man kan se risk- och skyddsfaktorer för utagerandeproblem redan i treårsåldern. För att påverka dem krävs insatser redan i förskolan.

Anna-Karin Andershed.

Anna-Karin Andershed, grundare av PUFF.

– Att få med alla redan i början är otroligt viktigt, inga barn ska behöva stämplas som ”problemungar” för att få möjlighet att förbättra sina sociala strategier, säger Anna-Karin Andershed, professor i psykologi vid Örebro universitet.

I dag har hon grundat konceptet PUFF, som står för ”Positiv utveckling för förskolan” och är en serie sånger som bygger på forskning kring risk- och skyddsfaktorer för utagerande beteende.

– Det är ett konkret verktyg för barn i förskoleåldern som kan användas för att främja barnens psykosociala utveckling, säger Anna-Karin Andershed.

Sångtexter som verktyg kan stärka skyddsfaktorer för utagerande beteende

Tanken är att barnen, genom musik som grund för samtal och övningar, ska lära sig sociala strategier – alltså sätt att agera eller tänka – för att förebygga de viktigaste riskfaktorerna och stärka de viktigaste skyddande faktorerna för utagerande beteende.

Efter en idé som legat vilande i över ett decennium har Anna-Karin Andershed det senaste året arbetat med konceptet, tagit fram låtar tillsammans med kompositören Fredrik Berglund och omsorgsfullt skrivit sångtexter och utvecklat dem. Forskningen har, sedan ursprungsidén formulerades, gått framåt och producerat mer och mer kunskap, speciellt kring skyddande faktorer.

Genom Örebro universitets innovationsmiljö för sociala innovationer, Social Impact Lab, har Anna-Karin Andershed haft möjlighet att testa och vidareutveckla PUFF tillsammans med förskolan Regnbågen i Örebro.

Förskollärarna Julia Hultman och Lovisa Stridh har under våren testat idén i sina barngrupper.

– Jag började med att läsa texterna som berättelser för barnen. När jag märkte att budskapet hade gått fram, så tog vi in melodin och började lyssna på och sjunga sångerna, säger Lovisa Stridh.

– Vi började helt enkelt med att bara sätta på musiken i bakgrunden för att se om barnen nappade. Och det gjorde de verkligen, de gillade låtarna och började snart efterfråga dem. Då började vi diskutera vad låtarna handlade om, säger Julia Hultman.

Med musiken och texterna som utgångspunkt ska barnen lära sig strategier som hjälper dem i samspelet med andra barn och – i ett längre perspektiv – får en positiv inverkan på deras liv. Den långsiktiga visionen är att detta skapar en grund som till och med kan förebygga kriminalitet.

Regnbågen.

Forskningsbaserade insatser i förskolan är viktiga. Det är Agneta Magnestrand, Lovisa Stridh, Julia Hultman och Anna-Karin Andershed överens om.

Att vetenskapligt validera sociala innovationer är ett långsiktigt arbete

Att validera PUFF är ett långsiktigt arbete, precis som med alla sociala innovationer. En social innovation är en ny lösning som möter ett socialt behov och som syftar till att förändra samhället till det bättre. Eftersom den rent kommersiella aspekten är sekundär måste helt andra faktorer bedömas när den sociala innovationen utvärderas.

För att veta om PUFF lyckas uppnå sin vision – att bidra till minskad kriminalitet – krävs långsiktig forskning, eftersom en människas utveckling är komplex och påverkas av ett stort antal faktorer. Däremot går det att på kort sikt undersöka om barnen utvecklar de sociala strategier som programmet fokuserar på.

– Jag tror så mycket på musik och att det hjälper barn i sitt lärande och utveckling, säger Julia Hultman och Lovisa Stridh fortsätter:

– Om man känner att ett barn är i riskzon för att utveckla ett utagerande beteende, så får vi med oss strategier för hur man kan förebygga det beteendet. Vi märker att barnen har tagit till sig budskapen, om någon till exempel håller på att bli arg så kan vi höra att de säger till varandra: ”Stopp, tänk, räkna till tio”. Det har blivit som ett begrepp som de använder.

Förskolan Regnbågen i Örebro har bestämt sig för att fortsätta använda PUFF under hösten.

– För oss är det här oerhört viktigt utifrån vårt demokratiuppdrag. Det är spännande, roligt, lärorikt och ger tankar till vidare arbete. Vi ska försöka få ut det här till flera avdelningar, säger rektor Agneta Magnestrand.

En av de viktigaste funktionerna för Örebro universitets innovationsarbete är att uppmuntra och stödja forskare att utveckla forskningsbaserade innovationer, förklarar Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet.

– Syftet med innovationskontoret, Holdingbolaget och innovationsarenan är att stödja våra forskare i att förverkliga sina idéer. På Örebro universitet vill vi främja en bredd av innovationer som speglar bredden i vår forskning. Innovationer finns i många former och i synnerhet sociala innovationer är nyckeln till att skapa ett hållbart, tryggt och inkluderande samhälle, säger Amy Loutfi.

Text och foto: Jesper Eriksson