This page in English

Anna-Karin Andershed

Befattning: Professor Organisation: Universitetsledning

E-post: YW5uYS1rYXJpbi5hbmRlcnNoZWQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 303896

Rum: E3111

Anna-Karin Andershed
Forskningsämne

Om Anna-Karin Andershed

Anna-Karin Andershed är prorektor för Örebro universitet sedan 2016. Hon är professor i psykologi och bedriver sin forskningsverksamhet i kriminologi vid Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS). Hon påbörjade sin forskarutbildning vid Uppsala universitet med placering i Örebro och disputerade 2001 vid Örebro universitet, med en avhandling som rörde skillnader i social anpassning mellan morgon- och kvällsmänniskor. Hon blev docent 2012 och erhöll professorstiteln 2015. Sedan 2006 har hon haft flertalet chefs- och ledningsuppdrag vid universitetet: proprefekt och prefekt för Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, prefekt för Institutionen för humaniora-, utbildnings- och samhällsvetenskap, prodekan och dekan för Fakulteten för humaniora och socialvetenskap, samt ställföreträdande rektor.

Anna-Karin Andershed har mångårig erfarenhet av undervisning i framför allt utvecklingspsykologi och hennes forskning handlar primärt om anpassning och socialisation utifrån ett utvecklingspsykologiskt livsförloppsperspektiv som sträcker sig från barndom till vuxen ålder. Hennes intresseområden är utveckling av antisocialitet, normbrytande beteende och kriminalitet, utveckling av interventioner inriktade på normbrytande beteende, samt strukturerade bedömningsinstrument. Hon har varit forskningsledare för det internationellt välrenommerade longitudinella IDA-programmet och är en av forskningsledarna och grundarna av den longitudinella SOFIA-studien, finansierad av Vetenskapsrådet, som följer ca 2.000 barn sedan 3-5 års ålder. Kopplingen till praktiskt arbete med barn och unga i riskzonen är en viktig del av hennes forskning, och hon är en av upphovspersonerna till ett instrument för bedömning av risk- och skyddande faktorer för barn och unga med eller i riskzonen för normbrytande beteende och kriminalitet. Instrumentet är spritt till ca 150 kommuner och används av Islands Barna- og fjölskyldustofa, motsvarande Sveriges socialtjänst. Hon arbetar för närvarande med att utveckla ett musikbaserat förebyggande program för barn i förskoleåldern.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)