This page in English

Anna-Karin Andershed

Tjänstetitel: Professor Organisation: Universitetsledning

E-post:

Telefon: 019 303896

Rum: E3111

Anna-Karin Andershed
Forskningsämne

Om Anna-Karin Andershed

Anna-Karin Andershed är prorektor för Örebro universitet, professor i psykologi och forskningsledare vid Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS). Hon fokuserar forskningsmässigt på framför allt anpassning och socialisation utifrån ett utvecklingspsykologiskt livsförloppsperspektiv (från barndom till vuxen ålder) och är bl a forskningsledare för två stora longitudinella studier: SOFIA-studien och IDA-programmet. Intresseområden är utveckling av antisocialitet, normbrytande beteende och aggressivitet, utveckling av interventioner inriktade på normbrytande beteende, samt strukturerade bedömningsinstrument. Undervisar huvudsakligen i utvecklingspsykologi och kriminologi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)