Slut på projektet – men bara början för framtidens lärarutbildning

 Lars Haikola, Ann Öhman Sandberg , Sven-Erik Hansén och Kirsti Klette  i ett panelsamtal

Finland och Norge delade med sig av sina erfarenheter av och synpunkter på lärarutbildningen. Lars Haikola och Ann Öhman Sandberg lyssnade och kommenterade vad Sven-Erik Hansén och Kirsti Klette noterade.

Med en gyllene stafettpinne avslutade Ann Öhman Sandberg konferensen om ”Framtidens lärarutbildning”.
– Jag vill bjuda in andra att ta vid för att utveckla lärarutbildningen, sa hon – samtidigt som hon också höll pinnen i ett fast grepp. För det femåriga projektet lever vidare på Örebro universitet.

Inger Eriksson, samverkanslektor vid Örebro universitet och professor vid Stockholms universitet, hade uppdraget att knyta ihop två intensiva konferensdagar – och formulera ett kort medskick till alla som är engagerade i lärarutbildningen.

Laila Berglund och Björn Johansson i en studio.

Laila Berglund och Björn Johansson firade av sin föreläsning med en variant av våra nya sätt att hälsa – och tacka. De höll en föreläsning om projektet om samverkan för att öka skolnärvaro

– Vi måste ha med skolhuvudmännen som aktiva aktörer i lärarutbildningen och vi som lärarutbildare måste vara öppna och inkludera andras åsikter, sa hon som svar på den krävande frågan ”hur” lärarutbildningen ska vara för att möta framtidens krav.

”Samverkan är nyckeln!” konstaterade Anne Bamford, professor och strategisk chef för utbildning i London, och en av konferensens huvudtalare.  Hon gav rådet att bana väg för framtiden med hjälp av pilotprojekt i stället för omfattande reformer. Pilotprojekt har den fördelen att det är tillåtet att misslyckas.

Viv Ellis i en studio

För Viv Ellis måste alla som sysslar med lärarutbildning fråga sig vad som betyder något för eleverna. Steg två är att veta vad man ska börja. Det är svårt, konstaterade han.

Den andre huvudtalaren, Viv Ellis, professor vid Monash University i Melbourne, pekade också ut samverkan och partnerskap som avgörande för att utveckla lärarutbildningen – bland mycket annat.

Myndigförklara lärarutbildningen uppmanade Lars Haikola under onsdagens panelsamtal med nordiska representanter.  Han har en bakgrund som rektor för lärarhögskolan i Malmö och som universitetskansler. Idag är Lars Haikola ordförande för Örebro universitets styrelse.

– Yttre krafter måste sluta med sin klåfingrighet och låta professionen utveckla lärarutbildningen. Lärarutbildningen måste i sin tur utnyttja den frihet som finns att fatta beslut, en frihet  som faktiskt finns idag, sa han.

Mer om ”Framtidens lärarutbildning”

Karin Alnervik, Inger Eriksson och Ann Öhman Sandberg i en studio.

Karin Alnervik, Inger Eriksson och Ann Öhman Sandberg lyfte fram vikten av praktiknära forskning, ett av konferensens huvudspår.

Viv Ellis och Inger Eriksson

Konferensen innefattade ett boksläpp för en antologi om praktikutvecklande forskning, med Inger Eriksson som en av redaktörerna. För engelsmannen Viv Ellis blev det lite för mycket av språksvårigheter, även om han kan en del norska