This page in English

Tyske Lucas gör praktik i Örebro: ”Så värdefullt med internationella erfarenheter”

Lucas Mronga

"Som blivande lärare är det dessutom extra värdefullt med internationella erfarenheter och nätverk. Det här är en fantastisk förberedelse för yrkeslivet", säger Lucas Mronga.

Lucas Mronga studerar till lärare vid Bielefeld University i Tyskland och gör just nu praktik på Örebro universitet inom ramarna för den europeiska universitetsalliansen NEOLAiA.
– Min engelska blir bättre för varje dag och jag får perspektiv från en ny kultur. Det här är en fantastisk förberedelse för yrkeslivet, säger han.

Lärarstudenten Lucas Mronga kom i kontakt med NEOLAiA, som är ett samarbete mellan nio unga universitet i Europa, tack vare sitt extrajobb som studentassistent vid det tyska hemmauniversitetet i Bielefeld.

– Bielefeld University har en framträdande roll inom NEOLAiA när det handlar om mångfald och inkludering. Jag har varit med och skapat aktiviteter, som till exempel en podcast, som bidrar till att öka medvetenheten om de här frågorna, berättar han.

Genom NEOLAiA kom Lucas Mronga i kontakt med Örebro universitet, som har varit med i samarbetet sedan 2020.

– Det passade perfekt för mig att få komma hit och göra min praktik vid ett universitet som både är aktivt inom NEOLAiA och som håller hög nivå när det gäller det engelska språket.

Jobbar med utbytesstudenter – och svenska gymnasieelever

Som praktikant på Internationella kontoret vid Örebro universitet har han bland annat fått vara med och arbeta med mottagandet av internationella studenter.

– Vid terminsstarten fick jag vara med och packa välkomst-väskor, organisera covid-tester och se till att alla studenter kunde inkvarteras i sina bostäder. Jag har också varit med och jobbat med introduktionsprogrammet som alla utbytesstudenter tar del av, för att se vad som saknas eller kan förbättras, berättar han.

Under den tre månader långa vistelsen i Sverige kommer Lucas Mronga även att tillbringa två praktikveckor på Karolinska gymnasiet i Örebro.

– Det ska bli intressant att se hur undervisningen är organiserad och vad de använder för verktyg. Förhoppningsvis kommer jag också att kunna dela med mig av mina erfarenheter och bidra till innehåll under lektionerna i engelska och tyska.

”Färre hierarkier i Sverige”

Att få arbetslivserfarenhet från Sverige är värdefullt och givande, menar Lucas Mronga.

– Jag upplever att arbetslivet här är väldigt inkluderande. Det finns färre hierarkier och jag känner mig som en del av ett team. Jag får ta mycket ansvar – samtidigt som jag upplever att vi är trygga med varandra och kan prata öppet. Att alla svenskar pratar engelska bidrar också till att det är enkelt att känna sig inkluderad.

Vad betyder det för dig att göra praktik utomlands?

– Det är definitivt utvecklande för mig som person att kliva ur min komfortzon, särskilt nu när vi befunnit oss i en pandemi under lång tid. Min engelska blir bättre för varje dag som går och jag får perspektiv från en ny kultur. Som blivande lärare är det dessutom extra värdefullt med internationella erfarenheter och nätverk. Det här är en fantastisk förberedelse för yrkeslivet, säger Lucas Mronga.

Även för Örebro universitet är det värdefullt att ta emot internationella praktikanter. Ida Andersson-Norrie, internationaliseringsstrateg vid Örebro universitet, beskriver det som ett bra sätt att internationaliseras på hemmaplan.

– Vi bjuder in en ny kultur och nya perspektiv i vår verksamhet, vilket gör att vi också kan reflektera över vårt eget arbete och kultur på ett annat sätt. Jag hoppas verkligen att fler tar chansen att ta emot en praktikant.

Vill bli Europauniversitet

Arbetet inom NEOLAiA  har varit högprioriterat på Örebro universitet sedan starten och just nu pågår arbetet med en ansökan om att bli ett så kallat ”Europauniversitet” inom EU:s program ”European Universities Initiative”.

– Arbetet med NEOLAiA är ett sätt för Örebro universitet att fokusera sitt internationaliseringsarbete och prioritera samarbete med ett fåtal lärosäten som vi har många likheter med samt mycket goda kontakter till. Vi har redan sett forskningssamarbeten, planer på gemensamma kurser och bildande av nätverk för administrativ personal. Lucas vistelse i Örebro är ett annat strålande exempel på de konkreta resultaten, säger Ida Andersson-Norrie.

NEOLAiA:s ambition är att få finansiering från EU för att intensifiera det arbete som redan påbörjats.

– Då har vi goda förutsättningar för att skapa gemensamma program, kurser och sommarskolor, forskningssamarbeten mellan flera partners, utveckla gemensamma arbetssätt och samverka med regionala organisationer för att lösa samhällsutmaningar, säger Ida Andersson-Norrie.

Text och foto: Anna Lorentzon

NEOLAiA är ett samarbete mellan nio unga universitet i Europa:

  • Bielefeld, Tyskland
  • Jaén, Spanien
  • Nicosia, Cypern
  • Ostrava, Tjeckien
  • Suceava, Rumänien
  • Tours, Frankrike,
  • Šiauliai, Litauen
  • Salerno, Italien.
  • Örebro, Sverige 

NEOLAiA innebär samarbeten både inom utbildning, forskning och samverkan inom tre fokusområden: digitalisering, mångfald och inkludering samt global hälsa.

NEOLAiA har som mål att finansieras av EU-kommissionen in om ramen för ”European Universities Initiative”.

Här kan du läsa mer om NEOLAiA.