Universitetet och Kommuninvest förlänger sitt avtal – ”Vi är väldigt nöjda"

Tomas Werngren och Johan Schnürer

Signerat och klart. Tomas Werngren, vd för Kommuninvest och rektor Johan Schnürer gav klartecken till ytterligare fem år av samverkan.

Nu är det underskrivet - avtalet om fem år till av samverkan mellan Örebro universitet och Kommuninvest.
– Det är extra roligt att Örebro universitet är ett nav för utvecklingen av ekonomisk forskning och kunskap för hela den kommunala och regionala sektorn i Sverige, säger Johan Schnürer.

Avtalet innebär att Kommuninvest betalar två miljoner kronor varje år, en summa som täcker 70 procent av kostnaden för en professur med inriktning på finansiell ekonomi. Dessutom knyts en eller två doktorander till professuren. 

– För oss som företräder kommunsektorn är det viktigt med forskning och vi är väldigt nöjda med de fem år som varit, säger Tomas Werngren, vd för Kommuninvest.

Han pekar ut ett skäl till att det som han noterar som en ”chansning” för fem år sedan gav så gott resultat: Pär Österholm, som innehaft professuren i finansiell ekonomi i snart sex år nu, och som enligt Tomas Werngren gjort ett ”fantastiskt” jobb.

Pär Österholm porträtt

- Vi kan med forskningen bidra med beslutsunderlag för kommunerna, inte minst nu när räntan är på väg upp, säger Pär Österholm,

För Pär Österholm innebär det nya avtalet fem år till av möjligheter:

– Kommunerna är en stor del av svensk ekonomi och har fortsatt stora investeringsbehov. Ta till exempel skolan som är fundamental för att Sverige ska vara en framgångsrik nation. Vi kan med forskningen bidra med beslutsunderlag för kommunerna, inte minst nu när räntan är på väg upp, säger Pär Österholm, som ser fortsatt samverkan som grunden för att stärka både forskning och undervisningen inom området vid Örebro universitet.

För Kommuninvest är samverkan med Örebro universitet en satsning på lång sikt.

– Vi vet att det finns universitet i hela Sverige, men vi finns i Örebro och vi vill locka de bästa studenterna att jobba hos oss. Vi vill också vara med och stötta lokalsamhället, som universitetet och kulturlivet, säger Tomas Werngren.

Han ser en framtid där både kommuner och universitet måste bli bättre på hållbarhet.

– Jag hoppas på att samverkan ska göra oss bättre på social hållbarhet. Det kan vara kommuner satsar långsiktigt och som med hjälp av finansiering kan bygga bort utanförskapsområden. Där kan vi medverka genom lån med lägre ränta.

Rektor Johan Schnürer ser den ömsesidiga nyttan av samverkan med Kommuninvest:

– För universitetet är samverkan en fortsatt möjlighet för våra studenter och forskare. Den är också en möjlighet att stärka hela Örebro vilket i sin tur är bra för oss genom att locka fler studenter och personal.

Emilie Värja är ett konkret exempel på nära band mellan Örebro universitet och Kommuninvest. Hon disputerade vid Örebro universitetet 2016 och har nu som forsknings- och utbildningschef vid Kommuninvest blivit utsedd till huvudsekreterare i den parlamentariska kommitté som ska gör en översyn av den kommunalekonomiska utjämningen.

Text och foto: Maria Elisson

Kommuninvest lånar pengar på kapitalmarknaden för att sedan låna ut till kommuner och regioner för investeringar i bland annat bostäder, infrastruktur, skolor och sjukhus.

Idag är 294 kommuner och regioner medlemmar i Kommuninvest

Kommuninvest har högsta kreditbetyg av ratinginstituten Standard & Poor och Moody’s.