This page in English

Universitetets sidor med covid-info tas bort

Ett montage av två bilder. Dels en bild på ett av Örebro universitets hus, dels en blå knapp med ett argt rött virus och texten "Covid-19 - nej tack""

Nu stängs Örebro universitets webbsidor med coronainformation.
Även tjänsten för personliga svar kring pandemin tas bort.
Men vid ytterligare några tillfällen kommer vaccination mot covid-19 att anordnas på universitetet.

Det har gått två år sedan de första fallen av covid-19 konstaterades vid Örebro universitet.

Redan i ett tidigt skede av pandemin samlades den viktigaste informationen på en gemensam sida på universitetets webbplats. Bland annat har där funnits ett FAQ, med svar på de vanligaste frågorna. Totalt har 85 olika frågor med svar funnits, men aldrig samtidigt. Många har varit viktiga under en kort period och sedan plockats bort, medan andra frågor har fått nya svar i takt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När pandemin nu har gått in i ett lugnare skede, behövs inte sidan längre. Därför har universitetets krisledning beslutat att informationen där tas bort.

Även frågelådan coronafragor@oru.se släcks ner.

Under pandemin har över 800 personliga svar skickats därifrån, framförallt till studenter och anställda vid universitetet. Tack vare att frågor kommit in dit i ett tidigt skede, har universitetets krisledning snabbt kunnat se när det har behövts nya beslut eller andra insatser.

Däremot kommer Region Örebro län att vid ytterligare några tillfällen erbjuda vaccination på campus i Almby. Nästa tillfälle är den 30 mars.