Utbildning i jämställdhet för styrelser – för att förändra idrotten

Daniel Alsarve.

Män och kvinnor har inte samma status i styrelserummet eller på planen – efter forskning satsar nu Svenska Fotbollförbundet på att utbilda styrelser i jämställdhet.
Örebroforskaren Daniel Alsarve presenterade resultaten av projektet Sätt bollen i rullning och prisades samtidigt av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande.

Daniel Alsarve fick ta emot forskningspriset i idrottsvetenskap av Per Nilsson, ordförande för Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF).

Föreningen delar varje år ut pris till en erfaren forskare och två yngre, lovande forskare. Priset är ett stöd till högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott.

Daniel Alsarve får som ung, lovande forskare 50 000 kronor att bedriva forskning för. Han forskar om idrott, genus, våld, demokrati och makt. I sitt post doc projekt, finansierat av Centrum för idrottsforskning (2019-22) forskar han just nu om svensk ishockey, maskulinitetsideal och våldsnormer i svensk hockey cirka 1965 till idag. Han arbetar också som sakkunnig på RF-SISU Örebro län.

Svenska Fotbollförbundet har tillsammans med Svenska Basketbollförbundet och Svenska Handbollförbundet drivit projektet Sätt bollen i rullning. Nu ska resultaten av Daniel Alsarves forskning omsättas i praktiken. Fokus är på styrelserummet, för att insatsen ska prägla resten av organisationen.

– Rättvisa och jämställdhet innebär en jämn fördelning av resurser och lika erkännande. Vi har tagit fram en utbildning i jämställdhet för styrelser för att ifrågasätta och förändra normer i idrottsföreningar, säger Daniel Alsarve, forskare i historia och idrottsvetenskap vid Örebro universitet – och fotbollstränare.

Så länge ingen spottar på damidrotten

Han har intervjuat flera ordförande, 15 kvinnor och 12 män, för förbundsstyrelse, distrikt och ligor inom de tre sporterna. Han har ställt frågor om jämställdhet och vilka hinder och möjligheter som finns. En av de intervjuade säger:

”Man är liksom glad så länge ingen spottar på damidrotten och det är väl märkligt. Man är så fast i en norm som man en gång har köpt att det är svårt att komma ifrån den, även som tjej.”

Resultaten visar att det behövs en ökad medvetenhet och utbildning av förtroendevalda i styrelser – tillsammans med kvotering.

– Men vi kan inte forcera fram en kvotering. Medlemmar har rätt att välja styrelse på sitt årsmöte. Ibland står dessa två mål i konflikt med varandra. Dessutom kan kvotering stigmatisera och förminska den kompetens som kvinnor eller män har. Du vill sällan bli invald på grund av ditt kön, säger Daniel Alsarve.

– Men vill tillräckligt många medlemmar förändra finns inget i systemet som hindrar detta.

Beskrev läget som "deprimerande"

Idrottsminister Anders Ygeman inledde seminariet och beskrev läget och forskningsrapportens resultat som ”deprimerande”. Daniel Alsarve vill inte sträcka sig så långt men sätter dagens situation i ett historiskt sammanhang.

– Idrott skapades för män av män och det historiska arvet går att se än. Mäns kroppar fick oftast vara utgångspunkten i det förflutna. Idrotten gick ut på att härda mäns kroppar. Kvinnans kropp sågs som skörare och detta synsätt lever kvar. Kvinnor kanske har en annan utrustning och andra regler som till exempel förbjuder tacklingar.

Daniel Alsarve menar att det kanske inte är uppdelningen mellan kvinnors och mäns idrott i sig som är problemet utan att tudelningen leder till ekonomiska och kulturella skillnader. Dessutom märks det i ledarskapet – det är män som oftast tar plats i offentligheten och i ledande positioner.

För Daniel Alsarve är målet att förändra och utmana normerna.

Vilken roll ska idrotten spela

– Vi måste diskutera hur vi går vidare – i varje styrelserum och mellan medlemmar – både om ekonomi och kultur. Hur ser vår egen verksamhet ut? Alla föreningar behöver kartlägga och fundera över vad de vill förändra. Vi behöver också frågas oss vilken roll idrotten ska spela i samhället.

En av de intervjuade uttryckte sin förhoppning om framtiden:

”Jag hoppas att vi en dag kommer fram till att normen är fotboll och att vi tänker lika mycket på att bägge könen spelar fotboll, tycker om fotboll, gillar fotboll, vill se fotboll, vill utöva fotboll, vill påverka fotboll och påverka fotbollsutveckling.”

Förutom Anders Ygeman och Daniel Alsarve deltog även Annika Grälls, ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse och ordförande i Elitfotboll Dam, Stefan Bergh, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet och Patrik Hofbauer, VD Svenska Spel.

Daniel tar emot priset i webbsändningen.

Daniel Alsarve fick priset av Per Nilsson i webbinariet om projektet Sätt bollen i rullning. Han prisas med 50 000 kronor.

Text: Linda Harradine
Foto: Linda Harradine