Vilken kommun är bäst på äldreomsorg?

Henrik Jordahl.

Henrik Jordahl förbereder sig inför seminariet.

Det finns en effektiviseringspotential på mellan 25 och 30 miljarder kronor. Det skriver Kommissionen för skattenytta i rapporten Vilken kommun är bäst på äldreomsorg?
– Vi måste lyfta frågan om produktivitet i äldreomsorgen. Vi vet att behoven kommer öka kraftigt med demografiska förändringar de närmaste åren, säger Henrik Jordahl, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet i ett seminarium i Almedalen.

Kommissionen för skattenytta anordnade ett panelsamtal i Almedalen om produktivitet i äldreomsorgen. Kommissionen undersöker hur vi använder skattepengar i välfärden utifrån grundaren och förre vd:n för Scania Leif Östlings välkända frågeställning – vad får vi för pengarna?

Rapporten Vilken kommun är bäst på äldreomsorg? inkluderar äldreboenden, hemtjänst och korttidsboenden. Den visar att det är stora skillnader mellan olika kommuner – även när de delats in i kategorier och jämförs med kommuner med liknande förutsättningar.

Enligt rapporten finns det möjlighet att höja produktiviteten i kommunerna med mellan 10 och 40 procent – vilket på nationell nivå motsvarar mellan 25 och 30 miljarder kronor.

Ta ett helhetsgrepp

– Jag har studerat en liknande fråga men jämförde hemtjänstgrupper. Mina resultat ligger nära dem som kom fram i den här rapporten på kommunnivå, säger Henrik Jordahl.

– I våra studier, precis som i den här rapporten, kan vi inte se att produktiviteten påverkar kvaliteten eller hur nöjda de äldre är.

Henrik Jordahl framför publiken i Almedalen.

Henrik Jordahl har fått liknande resultat i sin forskning om hemtjänsten som dem Kommissionen för skattenytta har visat i sin rapport.

Det finns alltså inga tecken på att kommunerna har uppnått hög produktivitet på bekostnad av kvaliteten. Tvärtom finns det i flera fall antydan till en positiv samvariation mellan produktivitet och kvalitet enligt rapporten. Mer produktiva kommuner skulle alltså kunna ha högre kvalitet i omsorgen.

– Det viktigaste är att ta ett helhetsgrepp och arbeta systematiskt, säger Henrik Jordahl.

I panelen deltog förutom Henrik Jordahl:

Leif Östling, Ordförande, Kommissionen för skattenytta
Mattias Lundbäck, Dr, hälsoekonom, Kommissionen för skattenytta
Greger Bengtsson, samordnare på avdelningen för vård och omsorg, SKR
Antje Dedering, Förbundsdirektör, Vårdföretagarna
Bettina Kashefi, Kanslichef, Kommissionen för skattenytta

Text: Linda Harradine
Foto: Marie Brodin