Almedalen2023: ”Alla studenter borde utbildas i totalförsvar”

Johan Schnürer på scen i Almedalen

Rektor Johan Schnürer möte bland andra riksdagsledamöterna Gustaf Göthberg (M) och Niklas Sigvardsson (S) under seminariet om vilken roll lärosätena har i totalförsvaret. Till höger moderatorn Johannes Hylander.

Lärosätena är beredda att ta sitt ansvar för att samhället ska bli mer motståndskraftig i kriser.
Det var budskapet från rektor Johan Schnürer när han bland annat mötte rikspolitiker i ett seminarium om lärosätenas roll i totalförsvaret.

Johan Schnürer är ordförande i arbetsgruppen för lärosätenas bidrag till totalförsvaret, som inrättades av SUHF (Sveriges universitetets- och högskoleförbund) i februari i år.

Orsaken till SUHF:s nya arbetsgrupp är det ryska anfallskriget mot Ukraina, men också den svenska ansökan om Nato-medlemskap, klimatförändringar, pandemier, terrorism och kriminalitet.

En fråga för lärosätena är forskare från andra länder verksamma i Sverige.

– Politikerna under seminariet fokuserade mycket på risken för spionage. Jag fick tillfälle att bredda perspektivet och lyfta fram hållbara samarbeten, ett budskap som landade väl, säger Johan Schnürer.

Utbildning i totalförsvar

Han ser flera sätt för universitetet och högskolor att bidra till att utveckla totalförsvaret.

– Alla studenter borde ha utbildning i totalförsvar. Idag är de många som inte vet att vi har plikt att delta i totalförsvaret mellan 16 och 70 år.

Örebro universitet har idag forskning som är relevant för kriser och krig enligt Johan Schnürer. Det handlar bland annat om kriskommunikation, AI, kriminologi, psykologi, akutmedicin och forskning om sårskador,  för att nämna några.

I seminariet på onsdagen deltog också Robert Egnell, rektor för Försvarshögskolan, som i våras föreläste på Örebro universitet. Han har åter besökt Ukraina och kunde berätta om hur universiteten radikalt ställt om sin verksamhet med anledning av kriget.

Vid havet i Visby finns under Almedalsmötet en speciell manifestation.

– Där står en sönderskjuten ambulans som funnits i Bachmut - som en påminnelse om krigets barbari, konstaterar Johan Schnürer.

Krav på forskningen

Johan Schnürer deltog också i ett seminarium om krav på forskning, som arrangerades av KK-stiftelsen. Han tog tillfället i akt att än en gång peka på att yngre universitet, som Örebro, missgynnas i tilldelningen av så kallade basanslag som finansierar forskning och utbildning av forskare.

– Responsen var bra och vi kunde enas att om att det möjligen ”bara blivit” så, säger han.

Olof Ejermo, forskare vid Lunds universitet, berättade om sina studier som visade att yngre universitet är bättre på att samverka än de äldre, en bild som Johan Schnürer känner igen.

Text: Maria Elisson
Foto: Marie Brodin

Seminariet Vilken roll har och tar landets lärosäten i totalförsvaret?

Deltagare:

David Gisselsson Nord, Professor, Lunds universitet
Robert Egnell, Rektor, Försvarshögskolan
Jacob Färnert, Ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer, SFS
Johannes Hylander, Moderator, New Republic
Camilla Asp, Överdirektör, MSB
Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet
Gustaf Göthberg, Riksdagsledamot, M
Emil Görnerup, Forsknings- och innovationspolitisk expert, Svenskt Näringsliv
Patrik Sandgren, Ansvarig Digitalisering, Näringspolitik,, Teknikföretagen
Niklas Sigvardsson, Riksdagsledamot, S

Seminariet Vad krävs för att få ut mesta möjliga av satsade resurser på forskning och högre utbildning?

Deltagare:

Olof Ejermo, Innovationsforskare, Lunds universitet
Mats Wiking, Riksdagsledamot, (s)
Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet
Sofie Vennersten, Director Public Policy Reg Affairs, AB Volvo
Eva Schelin, Vd och moderator, KK-stiftelsen