Campus Örebro vinner pris för hållbarhetsarbete

Studenter på campus.

Campus Örebro är det första befintliga campusområde i Sverige som är redovisat enligt miljöcertifieringen Citylab. Foto: Terése Classon Sundh

Campus Örebro har utsetts till Årets Citylab-projekt i Sveriges mest prestigefyllda tävling inom hållbart samhällsbyggande. Universitetsområdet utmärker sig därmed som ett campus i hållbarhetsmässig framkant.

Läs mer om Citylab.

Läs mer om Sweden Green Building Awards.

Här kan du läsa om Örebro universitets hållbarhetsarbete.

Sweden Green Building Council delar årligen ut priser inom en rad olika kategorier för att premiera aktörer som medvetet arbetar för att sänka klimatavtrycket inom fastighetsbranschen. I år går utmärkelsen för Årets Citylab-projekt till Campus Örebro, som är det första befintliga campusområde i Sverige som är redovisat enligt den ambitiösa hållbarhetscertifieringen och de hårda krav som den ställer.

Använt teknik i hållbarhetsarbetet

Juryns skriver bland annat i sin motivering:

"På ett innovativt och datadrivet sätt har man använt tekniken för att mäta och följa upp riktningen i hållbarhetsarbetet – och på så sätt skapat integration mellan innovation och lärande. Projektet har genom höga hållbarhetsambitioner och stort engagemang använt Citylab som svaret på hållbarhetsfrågorna i utveckling av området, och har visat på möjligheterna att arbeta ambitiöst och innovativt med hållbarhet även i befintliga stadsdelar. En lysande inspirationskälla för andra förvaltare av befintliga stadsdelar."

– Arbetet med att redovisa enligt Citylab har fördjupat vårt samarbete med Örebro universitet och är en del i Akademiska Hus resa mot en klimatneutral verksamhet. Det har gett oss möjlighet att upptäcka eventuella brister tidigt samtidigt som vi har skapat en grund för en ännu mer hållbar förvaltning och framtida utveckling av campus. Vi har också fått bekräftelse på att de visioner, mål och arbetssätt som vi använder faktiskt leder till ett campus med hållbarhet som ledstjärna, något som också vinsten av det här priset är ett kvitto på, säger Erik Florman, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Första befintliga campus

Campus Örebro är det första befintliga campusområde i Sverige som är redovisat enligt Citylab, som till skillnad från andra miljöcertifieringar inte enbart gäller en enskild byggnad utan omfattar en hel stadsdel. Arbetet har skett sedan 2020 inom projektet Örebro Campus Lab, där Akademiska Hus och Örebro universitet gemensamt har verkat för att universitetet ska bli landets mest digitaliserade och hållbara lärosäte.

– Levande campusområden som möjliggör möten mellan forskare, lärare och studenter – med kontinuerlig utveckling och hållbarhet i fokus – är en del av Örebro universitets övergripande vision. Det fina samarbetet med Akademiska Hus inom projektet Örebro Campus Lab har varit ett konkret sätt att stärka hållbarhetsarbetet vid universitetet. Det är väldigt roligt att det nu uppmärksammas genom detta pris, säger Johan Schnürer, stolt rektor vid Örebro universitet.

För att redovisningen enligt Citylab skulle kunna genomföras räknades även andra delar än själva universitetsområdet in, till exempel närliggande studentbostäder, service och handel. Akademiska Hus och Örebro universitet har därför även samverkat med Örebrobostäder, Örebroporten och Örebro studentkår. Redovisningen bygger på Citylabs femton indikatorer: trygghet, tillit till grannskapet, mötesplatser, serviceutbud, blandning av bostäder, ljudmiljö, luftkvalitet, inomhusmiljö, restavfall, resvanor, byggnaders energianvändning, klimatpåverkan, biologisk mångfald, dagvattenrening och översvämningsrisker.