Fysiker från hela världen möts på Örebro universitet

Konferensdeltagarna ovanifrån.

Experter från Japan, USA och Europa finns på plats i Forumhuset på Örebro universitet i veckan.

Framtidens material – på kvantnivå – står i fokus när ett femtiotal fysikforskare från hela världen möts på Örebro universitet i veckan.
– Det är så värdefullt att ta del av varandras kunskaper, säger Hugo Strand, forskare i fysik.

Utgångspunkten för den internationella konferensen, som pågår i fem dagar, är en metod för kvantmekaniska icke jämviktssystem som på engelska kallas för ”Non-equilibrium Green’s functions”, NGF.

– Det är ett teoretiskt ramverk för att behandla tidsberoende kvantmekaniska system drivna ut ur jämvikt, förklarar Hugo Strand.

– Det vi ägnar oss åt är grundforskning – men på sikt handlar det om att förstå och utveckla bättre materialegenskaper. Det är användbart för de branscher som använder avancerade funktionella material.

Hugo Strand.

Hugo Strand är forskare i fysik vid Örebro universitet och en av dem som är med och arrangerar konferensen.

Konferensen samlar forskare från olika discipliner inom fysiken och har arrangerats åtta gånger under de senaste 25 åren. Det är andra gången som den äger rum i Sverige.

– Det här är fantastiskt. Vi som forskar inom det här området utgör en community som finns spridd över flera världsdelar, så vi har experter från Japan, USA och hela Europa här i Örebro just nu. Det är väldigt häftigt att få träffas och diskutera problem och lösningar tillsammans, säger Hugo Strand.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jerry Gray/Anna Lorentzon

Kvantmekanik är en teori inom fysiken som handlar om hur små partiklar som elektroner eller atomer beter sig, vilka egenskaper de har och hur de interagerar med varandra.

Konferensen PNGF8 är en internationell forskningskonferens som samlar framstående forskare inom bland annat den kondenserade materiens fysik, plasmafysik och nukleärfysik. Här kan du läsa mer om konferensen.