This page in English

Internationella perspektiv värdefulla för framtidens ledare inom hållbarhet

Utbytesstudenten Larissa Bernasconi.

Utbytesstudenten Larissa Bernasconi vill jobba med hållbarhet för ett internationellt företag.

Masterprogrammet i företagsekonomi med inriktning mot hållbarhet lockar studenter från både Sverige och Europa.
– Sverige har kommit så långt när det gäller hållbarhet, säger studenten Larissa Bernasconi som ser fram emot att ta med sina nya kunskaper hem till Italien.

Här kan du läsa mer om Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp.

Var fjärde student på programmet kommer från länder som Tyskland, Frankrike och Italien. Tommy Borglund, forskare och universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet, berättar att intresset för hållbart företagande är stort i många länder just nu, både i Sverige och internationellt.

– Hållbarhet är jättehett och utbudet av kurser är ofta mycket mindre än efterfrågan från studenterna. Därför blir vi som kan erbjuda kurser inom hållbarhet mer attraktiva, säger han.

Tommy Borglund i klassrummet.

De internationella studenterna bidrar med nya perspektiv och infallsvinklar, säger forskaren och läraren Tommy Borglund.

Vill jobba för internationellt företag

Utbytesstudenten Larissa Bernasconi som har rysk-italiensk bakgrund valde mellan Sverige, Norge och Finland och fastnade för Örebros centrala placering i Skandinavien – en lagom stor stad med goda möjligheter att resa runt och uppleva landet.

– Jag läser fyra kurser den här terminen och tre av dem har fokus på hållbarhet. Sverige är så långt framme när det kommer till hållbarhet jämfört med Italien.

Hon drömmer om att jobba för ett stort internationellt företag, gärna inom transportsektorn.

– Jag vill återvända till Italien med all kunskap om hållbarhet som ni har här och som vi fortfarande saknar där. Europa är en av de mest hållbara kontinenterna men det finns fortfarande så mycket arbete vi behöver göra, säger hon.

Att så många av kurskamraterna kommer från andra länder är värdefullt, enligt Larissa Bernasconi.

– Det är så intressant att diskutera och jämföra likheter och olikheter i hur vi tänker kring hållbarhet, säger hon.

Intressanta perspektiv från andra länder

Sofie Kagerstedt och Linnea Virtanen.

Sofie Kagerstedt och Linnea Virtanen tycker att det är intressant att få höra om hållbarhetsarbete i andra länder.

Även studenterna Sofie Kagerstedt och Linnea Virtanen uppskattar den internationella prägeln på utbildningen.

– Man får perspektiv på hur CSR och hållbarhet fungerar i andra länder. En student från Frankrike berättade till exempel om att det pågår en stor debatt om arbetsvillkor och miljöaspekter inom vinindustrin där, säger Sofie Kagerstedt.

– Vi har väldigt mycket diskussioner på seminarier och föreläsningar, så det är väldigt intressant att höra hur det är i andra länder, säger Linnea Virtanen.

Tommy Borglund tycker att de internationella studenterna påverkar hela gruppen positivt.

– Det betyder mycket bredare perspektiv, fler infallsvinklar, bra jämförelser mellan olika länder. Utbytesstudenterna är ofta bra på muntliga presentationer vilket är inspirerande för alla på kursen, säger han.

Uppskattade studiebesök på företag

Studiebesök på Amexci.

Studenterna har bland annat varit på studiebesök hos 3D-printing företaget Amexci i Karlskoga.

Under hösten har studenterna fått jobba med uppdrag åt olika företag och åka på studiebesök till 3D-printing företaget Amexci i Karlskoga.

– Det är så bra att få lite verklighetsanknytning och se hur det man pluggar funkar i verkligheten. Vi är båda pandemistudenter, så det här är så uppskattat och värdefullt, säger Sofie Kagerstedt och Linnea Virtanen.

Studenter i ett sammanträdesrum.

Studiebesök hos företag innebär en chans att uppleva verkligheten, menar studenterna.

Även Larissa Bernasconi, som är van vid det italienska utbildningssystemet med mycket traditionella föreläsningar och få chanser till diskussioner och självständiga arbete, är entusiastisk över det nära samarbetet med företag.

– Det är så intressant att få se det som vi studerar. Ibland pluggar man bara till tentan och ser inte den stora bilden. Här får vi en chans att verkligen se vad det är vi jobbar emot, den faktiska verkligheten. Jag älskar när vi gör sådana här saker, säger hon.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Anna Lorentzon/Tommy Borglund