”Jag blir mer kreativ som lärare när jag undervisar i Learning Lab”

Örebro universitet är ett av tre lärosäten i landet som har ett Learning Lab, en pedagogisk testmiljö där studenter och lärare tillsammans formar och utforskar framtidens lärmiljöer. I den här filmen berättar några studenter och lärare om sina erfarenheter av Learning Lab.

Henric Bagerius, lektor i historia vid Örebro universitet, har använt Learning Lab flitigt sedan invigningen förra våren.

– Jag tycker det är väldigt inspirerande att undervisa i Learning Lab. Det är en flexibel miljö där mina pedagogiska tankar kan komma till uttryck och också få stöd genom den fysiska lärmiljön. Jag tycker att jag blir mer kreativ när jag är här och jobbar, berättar han.

Men att som lärare komma till en tomt rum ställer också krav.

– Den flexibla miljön innebär att jag behöver ha en tydlig pedagogisk idé om vad jag vill göra. Varför väljer jag att låta studenterna sitta i grupp och varför placerar jag dem vid en tavla, till exempel? Det är en pedagogisk utmaning som jag som lärare måste vara beredd på om jag verkligen tror att alla aspekter av lärmiljön är viktiga för studenternas lärande.

I filmen medverkar även några av Henric Bagerius studenter, prorektor Anna-Karin Andershed och Kristin Ewins, föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet.

Nyfiken på fler lärmiljöer?

Här kan du ta del av Akademiska hus seminarium från maj 2023 ”Om testbäddar för lärandemiljöer och hur de används”. I seminariet får du följa med till Learning Lab i både Örebro, Umeå och Göteborg. Det blir också diskussion om hur erfarenheter från testbäddarna för lärandemiljöer kan komma till nytta vid fler lärosäten runt om i landet.

Learning Lab är ett resultat av nära samverkan mellan Akademiska hus, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Miljöerna är designade på olika sätt men med en gemensam inriktning: att utforska samspelet mellan pedagogiska och sociala förutsättningar samt rum och teknik.

Läs mer om framtidens lärandemiljöer på Akademiska hus hemsida.
Här hittar du mer information om Learning Lab vid Örebro universitet.