This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Learning Lab - en pedagogisk testmiljö

Örebro universitet och Akademiska Hus har tecknat ett samverkansavtal för ett Learning Lab med syfte att lära mer om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i arbetet med att utveckla framtidens lärmiljöer i ny- och ombyggnationer. Samverkansavtalet gäller t.o.m. december 2025.

1/2

Bakgrund

Förutsättningar för lärande och lärmiljöer förändras och utvecklas i takt med ny kunskap och teknik. Kunskap om hur lärande sker, nya pedagogiska metoder, verksamhetens behov och studenternas förväntningar ställer krav på den fysiska utformningen av rum för lärande och campus i sin helhet. Till det kommer digitaliseringen som också påverkar den fysiska lärmiljön och hur den ska utformas, vilket blivit särskilt påtagligt under pandemiåren 2020-2021. Akademiska Hus har därför tagit fram ett koncept för ett så kallat Learning Lab, en utvecklings- och innovationsarena för framtidens lärmiljöer. Konceptet används nu i ett samarbete mellan Örebro universitet och Akademiska Hus.

Var och hur?

De ytor som har iordningställts för Learning Lab är den s.k. ”Pedagogiska flygeln” i Långhuset, ca 300 kvm. Från och med april 2022 kan Learning Lab bokas för undervisning och läraktiviteter. Även övriga aktiviteter och möten kan förläggas i Learning Lab om lediga tider finns.

Under testperioden 2022-2025 så har Akademiska Hus och Örebro universitet skapat en gemensam organisation som planerar, genomför och följer upp verksamheten i Learning Lab.

VR-center (Virtual Reality)

I Learning Lab Örebro finns också en prototyp på ett VR-center där det ska finnas möjlighet att undersöka förutsättningarna för hur en VR-miljö kan stödja undervisning och praktiska moment inom högre utbildning. 

För mer information:

Lotta Andersson: This is an email address 

Magnus Hansson: This is an email address

Anna-Eva Olsson: This is an email address

 

Titta runt i Learning Lab - på skärm eller med VR-utrustning:

Länk till Learning Lab - digital rundtur (OBS! ej syntolkad)