This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Learning Lab - en pedagogisk testmiljö

Örebro universitet och Akademiska Hus har tecknat ett samverkansavtal för ett Learning Lab med syfte att lära mer om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i arbetet med att utveckla framtidens lärmiljöer i ny- och ombyggnationer. Samverkansavtalet gäller t.o.m. december 2025.

1/5

Jag tycker lektionerna i Learning Lab bidragit till djupare diskussioner och tankar vilket resulterat i mycket kunskap.

Student #1

Bakgrund

Förutsättningar för lärande och lärmiljöer förändras och utvecklas i takt med ny kunskap och teknik. Kunskap om hur lärande sker, nya pedagogiska metoder, verksamhetens behov och studenternas förväntningar ställer krav på den fysiska utformningen av rum för lärande och campus i sin helhet. Till det kommer digitaliseringen som också påverkar den fysiska lärmiljön och hur den ska utformas, vilket blivit särskilt påtagligt under pandemiåren 2020-2021. Akademiska Hus har därför tagit fram ett koncept för ett så kallat Learning Lab, en utvecklings- och innovationsarena för framtidens lärmiljöer. Konceptet används nu i ett samarbete mellan Örebro universitet och Akademiska Hus.

Var och hur?

De ytor som har iordningställts för Learning Lab är den s.k. ”Pedagogiska flygeln” i Långhuset, ca 300 kvm. Från och med april 2022 kan Learning Lab bokas för undervisning och läraktiviteter. Även övriga aktiviteter och möten kan förläggas i Learning Lab om lediga tider finns.

...i övrigt tyckte jag det var superbra att genomföra kursen i Learning Lab, det bör fler kurser ta efter. Mycket mer pedagogiskt och inlärningen blir mycket bättre.

Student #2

Under testperioden 2022-2025 så har Akademiska Hus och Örebro universitet skapat en gemensam organisation som planerar, genomför och följer upp verksamheten i Learning Lab.

VR-center (Virtual Reality)

I Learning Lab Örebro finns också en prototyp på ett VR-center där det ska finnas möjlighet att undersöka förutsättningarna för hur en VR-miljö kan stödja undervisning och praktiska moment inom högre utbildning.

För mer information:

Lotta Andersson: charlotta.andersson@akademiskahus.se 
Magnus Hansson: magnus.hansson@oru.se
Anna-Eva Olsson: anna-eva.olsson@oru.se

Fyra lärare: Så använder vi Learning Lab

Jenny Bonnevier

”I Learning Lab kan jag utveckla nya arbetssätt som lärare”

Läraktiviteter i Learning Lab håller en hög energinivå och ger chans till spontana samtal med lärarstudenterna om rummets betydelse för undervisningen, enligt Jenny Bonnevier.

Andreas Nilsson

”I Learning Lab tar studenterna ett större ansvar”

Learning Lab är en lugn miljö med stor flexibilitet, där det blir tydligt att studenterna själva kliver fram och tar ansvar för sina behov, menar Andreas Nilsson.

Adrian Hosford-Donovan

”Learning Lab bidrar till en bättre lärmiljö och mer aktiva studenter – även i andra salar”

Adrian Hosford-Donovan använder inspirationen från Learning Lab till att förbättra lärmiljön när han undervisar i andra salar på campus.

Anki Liljeroos Grönås

”Både studenterna och jag som lärare blir modigare och friare i Learning Lab"

Anki Liljeroos Grönås upplever att Learning Lab uppmuntrar till mod och fritt tänkande, både hos studenterna och för henne som lärare.

Titta runt i Learning Lab - på skärm eller med VR-utrustning:

Länk till Learning Lab - digital rundtur (OBS! ej syntolkad)

Nyheter om Learning Lab