Magnus Lodefalk invald i insynsråd – ska ge råd till Myndigheten för yrkeshögskolan

Örebroforskaren Magnus Lodefalk i en studiemiljö.

”Kompetensutveckling i bred bemärkelse lär bli allt viktigare, inklusive kunskaper om artificiell intelligens”, säger Örebroforskaren Magnus Lodefalk.

Teknisk innovation, som exempelvis artificiell intelligens, spås revolutionera många branscher och industrier. Detta ställer nya krav på både kompetensutveckling och yrkesutbildning. Magnus Lodefalk, som forskar om AI och arbetsmarknaden, har nu valts in i insynsrådet vid Myndigheten för yrkeshögskolan.
– Jag hoppas att min kunskap kan bidra med nya perspektiv, säger han.

Hallå där, Magnus Lodefalk, universitetslektor i nationalekonomi och initiativtagare till forskningslaboratoriet AI-Econ Lab vid Örebro universitet, som undersöker hur AI påverkar arbetsmarknaden.

Du har blivit invald i insynsrådet vid Myndigheten för yrkeshögskolan. Hur känns det?

– Det känns roligt och meningsfullt, säger Magnus Lodefalk.

Vad kan du bidra med utifrån din från forskning om AI och arbetsmarknaden?

– Jag hoppas att min kunskap och erfarenheter från forskningsvärlden, inklusive både globalisering och teknologiska förändringar såsom AI-utvecklingen, kan bidra med nya perspektiv.

Hur tror du att AI kommer att påverka yrkesutbildningar och arbetslivets behov av kompetens i framtiden?

– Kompetensutveckling i bred bemärkelse lär bli allt viktigare, inklusive kunskaper om artificiell intelligens. Möjligheter till omskolning likaså. Sedan tror jag också att AI kan komma att bli ett bra verktyg i kompetensutveckling och omställning.

Myndigheten för yrkeshögskolans ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och arbetar för att säkerställa att utbildningarna möter arbetslivets behov av kompetens.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Örebro universitet