This page in English

Magnus Lodefalk

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303407, 0722 217340

Rum: N4017

Magnus Lodefalk

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Magnus Lodefalk

Magnus Lodefalk är docent och lektor i nationalekonomi. Som handelsekonom har han bred erfarenhet av att analysera utrikeshandel och handelspolitik, med ett fokus på Världshandelsorganisationen (WTO). Lodefalk har lett kapacitetsuppbyggnad på området och har stor erfarenhet av att föreläsa om frågor som rör handel och handelspolitik. På senare år har hans intresse vidgats till frågor om vad som driver och hindrar företags tillväxt och internationalisering och arbetsmarknadseffekter. Lodefalk är även affilierad till forskningsinstitutet Ratio , Global Labor Organization och medansvarig för det transkontinentala forsknings- och utbildningsnätverket Trade and Investment in Services Associates (TIISA).

Forskningsinriktning

Företagens utrikeshandel, handelspolitik, internationella nätverk och företagens internationalisering, migration, tjänstefiering av tillverkningsindustrin, offshoring, tillämpad ekonomisk analys, entreprenörskap, arbetsmarknaden

Några aktuella projekt

  • Migration och offshoring (med Hatzigeorgiou, Karpaty och Kneller)
  • Översikt över migration och internationalisering (med Hatzigeorgiou)
  • Familjeföretagande (med Andersson, Johansson, Karlsson och Pohldal)
  • Företags exportfinansiering
  • Handel, ny teknik och arbetsmarknaden (Kyvik Nordås, Tang, m fl)

Undervisning

  • Corporate Finance, kursansvarig, avancerad nivå
  • Vetenskaplig metod (moment tillämpad ekonometri med Stata), undervisning, grundnivå
  • Samhällsekonomisk analys, undervisning på delmoment, grundkurs
  • Det internationella handelssystemet, initiativtagare och kursansvarig, avancerad nivå (vilande)

Profiler

LinkedIn | RePEc | Google Scholar | Research Gate.

Kort biografi

Magnus Lodefalk är sedan våren 2017 docent i nationalekonomi vid Örebro universitet. Han är ekonomie doktor i nationalekonomi vid Örebro universitet och har en kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet och en i statsvetenskap från Linnéuniversitetet. Under sin utbildning har han studerat vid University of Nottingham, England, Western University, Kanada och Exeter University, England. År 2013 emottog Lodefalk ett treårigt postdoktoralt stipendium ifrån Jan Wallander och Tom Hedelieus stiftelse. Fram till slutet av 2014 har Lodefalk också varit ämnesråd i ekonomisk analys av handeln vid Kommerskollegium.

Lodefalks forskning fokuserar på strukturförändringar i näringslivet - såsom tjänstefieringen av tillverkningsindustrin - och drivkrafter, hinder och effekter av företagstillväxt och globalisering.

Lodefalk har bred erfarenhet av att analysera strukturella ekonomiska förändringar, internationalisering och handelspolitik. Han har också lett kapacitetsuppbyggnad på området och har erfarenhet av att föreläsa om frågor relaterade till internationell ekonomi.

Hans artiklar är publicerade i etablerade akademiska tidskrifter och har bl a använts av flera internationella organisationer. Lodefalk har ett omfattande nätverk både nationellt och internationellt, f a inom akademi, förvaltning och internationella organisationer.

Mer information

Lodefalks CV finns här. Hans personliga hemsida finns här.

Scopus Author ID: 6508026599

Data, kod och extramaterial

Agarwal, Lodefalk, Tang, Tano och Wang (2019), "Institutions for Non-Simultaneous Exchange: Microeconomic Evidence from Export Insurance", Örebro University Working Paper #12 - Online Appendix

Lodefalk och Tang (2017), "The Effect of Hiring Top Workers on Productivity: What is the Role of Absorptive Capacity?", Örebro University Working Paper #2 - Online Appendix

Gidehag och Lodefalk (2016), "Recruiting for Small Business Growth: Micro-level Evidence", Örebro University Working Paper #6 - Online Appendix

Lodefalk (2016), "Temporary Expats for Exports: Micro-Level Evidence", Review of World Economics/Weltwirtschaftliches Archive, 152(4): 733-772 - Online Appendix

Hatzigeorgiou och Lodefalk (2016), "Migrants' Influence on Firm-Level Exports", Journal of Industry, Competition and Trade, 16(4): 477-497 - Online Appendix

Användbara länkar

Stata

Tips for Economists

Ten Commandments

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2019). Migration and Servicification: Do Immigrant Employees Spur Firm Exports of Services?. The World Economy, 42 (11), 3368-3401.
Lodefalk, M. , Tang, A. & Tano, S. (2019). Statliga garantier i utrikeshandeln: Mönster, effekter och reflektioner. Ekonomisk Debatt, 47 (8), 38-51.
Lodefalk, M. (2018). Den trumpska hästen. Ekonomisk Debatt, 46 (5), 3-5.
Andersson, F. , Johansson, D. , Karlsson, J. , Lodefalk, M. & Poldahl, A. (2018). Female Top Management in Family Firms and Non-family Firms: Evidence from Total Population Data. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 35 (3), 303-326.
Andersson, F. & Lodefalk, M. (2018). Svenska affärsänglar: hur lyckas de med sina investeringar?. Ekonomisk Debatt, 46 (3), 29-39.
Andersson, F. , Johansson, D. , Karlsson, J. , Lodefalk, M. & Poldahl, A. (2018). The Characteristics of Family Firms: Exploiting Information on Ownership, Kinship and Governance Using Total Population Data. Small Business Economics, 51 (3), 539-556.
Lodefalk, M. & Tang, A. (2018). The impact of hiring top workers on productivity: What is the role of absorptive capacity?. Applied Economics Letters, 25 (20), 1402-1406.
Lodefalk, M. (2017). Behovet av en ny handelspolitik. Ekonomisk Debatt, 45 (6), 3-5.
Gidehag, A. & Lodefalk, M. (2017). Recruiting for Small Business Growth: Micro-Level Evidence. International Reveiw of Entrepreneurship, 15 (2), 151-174.
Lodefalk, M. (2017). Servicification of Firms and Trade Policy Implications. World Trade Review, 16 (1), 59-83.
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2016). Brexflektioner: Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av att Storbritannien lämnar EU?. Ekonomisk Debatt, 44 (6), 15-27.
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2016). Migrants' Influence on Firm-level Exports. Journal of Industry, Competition and Trade, 16 (4), 477-497.
Lodefalk, M. (2016). Temporary expats for exports: micro-level evidence. Review of World Economics, 152 (4), 733-772.
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2016). The Brexit Trade Disruption Revisited. The Estey Journal of International Law and Trade Policy, 17 (1), 41-58.
Agarwal, N. & Lodefalk, M. (2015). Atithi Devo Bhava? (The Guest is Equivalent to God?). Observer Research Foundation Issue Brief (91), 1-16.
Anér, E. , Graneli, A. & Lodefalk, M. (2015). Cross-border movement of persons stimulates trade. CEPR, VoxEU.org.
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2015). Migration kan främja internationalisering. Ekonomiska samfundets tidskrift, 44-53.
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2015). Trade, Migration and Integration: Evidence and Policy Implications. The World Economy, 38 (12), 2013-2048.
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2015). Utlandsfödda kan främja företagens export av tjänster. Ekonomisk Debatt, 43 (6), 28-38.
Lodefalk, M. (2014). The role of services for manufacturing firm exports. Review of World Economics, 150 (1), 59-82.
Lodefalk, M. (2013). Hur undervisar vi i nationalekonomi?. Ekonomisk Debatt, 41 (1).
Lodefalk, M. (2013). Servicification of manufacturing: evidence from Sweden. International Journal of Economics and Business Research, 6 (1), 87-113.
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2012). Utlandsfödda främjar företagens utrikeshandel. Ekonomisk debatt, 40 (5), 45-57.
Kinnman, S. & Lodefalk, M. (2009). A global Baltic: potential gains from trade liberalisation in the Baltic sea states. Baltic Journal of Economics, 9 (1), 55-79.
Kinnman, S. & Lodefalk, M. (2007). What is at Stake in the Doha Round?. The World Economy, 30 (8), 1305-1325.
Lodefalk, M. & Storey, M. (2005). Climate measures and WTO rules on subsidies. Journal of World Trade, 39 (1), 23-44.
Lodefalk, M. & Whalley, J. (2002). Reviewing proposals for a world environmental organisation. The World Economy, 25 (5), 601-617.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lodefalk, M. (2013). Tackling barriers to firm trade: liberalisation, migration and servification. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Kyvik Nordås, H. , Lodefalk, M. & Tang, A. (2019). Utrikeshandel, löner och rörlighet. I: Lotta Stern, En dynamisk arbetsmarknad55). Stockholm: Dialogos Förlag.

Konferensbidrag

Agarwal, N. , Lodefalk, M. , Tang, A. , Tano, S. & Wang, Z. (2019). Guaranteed Success?: The Effects of Export Credit Guarantees on Firm Performance. Konferensbidrag vid 16th Annual Ljubljana Empirical Trade Conference (LETC 2019), Izola, Slovenia, June 7-9, 2019.
Hatzigeorgiou, A. , Karpaty, P. , Kneller, R. & Lodefalk, M. (2016). Do Immigrants Spur Offshoring?: Firm-Level Evidence. Konferensbidrag vid 2016 American Economic Association Annual Meeting, San Francisco, USA, January 3-5, 2016.
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2015). The Role of Foreign Networks for Trade in Services: Firm-level Evidence. Konferensbidrag vid 6th International Conference on "Economics of Global Interactions: New Perspectives on Trade, Factor Mobility and Development", Bari, Italy, September 7-8, 2015.
Graneli, A. & Lodefalk, M. (2014). Temporary Expats for Exports: Firm-Level Evidence. I: ETSG annual conference, 11-13 September 2014. Konferensbidrag vid ETSG annual conference, 11-13 September 2014.
Lodefalk, M. (2011). The role of services for firms' export performance. Konferensbidrag vid Nationell konferens i nationalekonomi, Uppsala 2011.
Lodefalk, M. (2011). The role of services for firms' export performance. Konferensbidrag vid European Trade Study Group Annual Conference, 2011.
Lodefalk, M. (2010). Servicification of European manufacturing: evidence from Swedish micro level data. Konferensbidrag vid The 12th Annual SNEE European Integration Conference, Grand Hôtel, Mölle, Sweden, May 18-21, 2010.
Kinnman, S. & Lodefalk, M. (2006). Economic implications of the Doha round. Konferensbidrag vid 9th Annual Conference on Global Economic Analysis, Addis Ababa, Ethiopia, June 15 - 17, 2006.

Manuskript

Hatzigeorgiou, A. , Karpaty, P. , Kneller, R. & Lodefalk, M. Do Immigrants Spur Offshoring? : Firm-Level Evidence.
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. Trade and migration : firm-level evidence.

Rapporter

Kyvik Nordås, H. , Lodefalk, M. & Tang, A. (2019). Trade and jobs: a description of Swedish labor market dynamics. Örebro: Örebro University, School of Business (Working Papers, School of Business 2/2019).
Agarwal, N. , Lodefalk, M. , Tang, A. , Tano, S. & Wang, Z. (2018). Institutions for Non-Simultaneous Exchange: Microeconomic Evidence from Export Insurance. Örebro: Örebro University (Working Papers, School of Business 12).
Andersson, F. , Johansson, D. , Karlsson, J. , Lodefalk, M. & Poldahl, A. (2017). The Characteristics and Performance of Family Firms: Exploiting information on ownership, governance and kinship using total population data. Örebro, Sweden: Örebro University School of Business (Working Papers, School of Business 2017:1).
Lodefalk, M. & Nordås, H. K. (2017). Trading firms and trading costs in services: The case of Sweden. Örebro, Sweden: Örebro University School of Business (Working Papers, School of Business 2017:4).
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2015). Migration och företagens internationalisering: en kunskapsöversikt. Delegationen för migrationsstudier (Delmi) (Delmi Rapport 4).
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2014). Utlandsfödda och företagens internationalisering: Ett lyft för tjänsteexporten?. Örebro: Entreprenörskapsforum (Globaliseringsforum, Rapport 7).

Övrigt

Agarwal, N. , Lodefalk, M. , Stenberg, M. , Tang, A. , Tano, S. & Wang, Z. (2019). The effects of export credit guarantees on firm performance.