This page in English

Nya möjligheter för internationella utbyten inom lärarprogrammet – både för studenter och personal

Kursen i inkludering och mångfald samlade studenter och lärare från nio europeiska länder i Bielefeld, Tyskland.

Kursen i inkludering och mångfald samlade studenter och lärare från nio europeiska länder i Bielefeld, Tyskland.

Nu kan du som är lärarstudent läsa en kurs i inkludering och mångfald tillsammans med studenter från samtliga NEOLAiA-universitet. Kursen kombinerar både undervisning på plats och online och har under våren hållits i Bielefeld, Tyskland.

Om Blended Intensive Programmes 

Blended Intensive Programmes, BIP, är en ny form för Erasmus+ - mobilitet. Ett krav är att dessa kortare kurser ska ges i samarbete med minst två andra europeiska universitet. Kurserna ska också kombinera både undervisning på plats och online. Lärare som är intresserade av att anordna BIP eller veta mer kan kontakta Internationella kontoret via exchange@oru.se.

Mer information för dig som jobbar på Örebro universitet finns på Inforum (länk till intranätet).

– Det har varit jättegivande att läsa den här kursen tillsammans med studenter från andra europeiska länder. Jag hoppas att fler lärarstudenter tar den här chansen, säger Nisha Ericsson som läser till ämneslärare i svenska och engelska vid Örebro universitet.  

Kursen är ett samarbete mellan Örebro universitet och två andra NEOLAiA universitet, Bielefeld University och University of Ostrava. Den ger 3 hp och är en så kallad Blended Intensive Programme – ett nytt format för Erasmus+-mobilitet där man kombinerar digitalt lärande med utbildning på plats.

– Förutom intressanta föreläsningar och grupparbeten tar jag med mig alla samtal som jag har haft, både med lärare och andra studenter. Jag har fått ta del av andras perspektiv på inkludering och mångfald och vi har kunnat jämföra arbetet med dessa frågor mellan länderna, säger Nisha Ericsson.

Pedagogiskt bootcamp

Anette Bagger, docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Örebro universitet, är en av de ansvariga lärarna för kursen i inkludering och mångfald.

– Det har varit en mycket givande upplevelse att planera, leda och genomföra denna kurs. Det var en intensiv vecka för både studenter och lärare och veckan blev något av ett pedagogiskt bootcamp, säger hon.

Kursen innehåller moment som jämförande perspektiv på inkludering och mångfald, hur olika länders utbildningssystem förhåller sig och skapar det samt undersökning och jämförelse av undervisningsmaterial från olika länder. I kursen deltog lärarstudenter från åtta NEOLAiA-lärosäten och tio studenter från Ukraina. På plats i Bielefeld fanns även lärare från sju NEOLAiA-universitet samt från Ukraina.

– Mycket går absolut inte att ta för givet då man möter studenter, kontexter, och uppfattningar om vad lärande och undervisning är, från nio olika länder. Detsamma gäller mångfald och inkludering, både som fenomen och utifrån vad som är önskvärt. Det var ljuvligt att bli pedagogiskt utmanad och stimuleras av alla kloka och engagerade studenter och medlärare, säger Anette Bagger.

Vilka utmaningar har ni stött på i arbetet med att planera kursen?

– Det har tagit oss ungefär två år att få kursen på plats och många har varit inblandade under resans gång. Svårast har all byråkrati varit när nio lärosäten ska koordinera allt vad det innebär att styra och genomföra högre utbildning. Men det viktigaste är att viljan till samarbete finns och man inser att allting inte går att formulera i förväg, säger Anette Bagger.

Lärarna Jonas Ålander och Anette Bagger tillsammans med studenterna Nisha Ericsson och Maija Damström.

Från Örebro universitet deltog Jonas Ålander, lektor i pedagogik, Anette Bagger, docent i pedagogik och lärarstudenterna Nisha Ericsson och Maija Damström.


Två studiebesök

Under veckan i Bielefeld fick studenterna göra studiebesök på två skolor, bland annat på en så kallad laboratorieskola, Laboratory School Bielefeld. Grundskolans undervisning bygger på en särskild lärofilosofi med bland annat kreativa läromiljöer och undervisning som utgår från elevernas behov. Skolan är också knuten till Bielefeld University.

– Det var väldigt intressant att besöka den här skolan och se filosofen John Deweys idéer om lärande omsättas i praktiken. Till exempel har skolan en öppen planlösning och väldigt lite lärarledd undervisning, säger Nisha Ericsson.

Fler chanser att studera utomlands

Den nya formen för internationella utbyten, Blended Intensive Programme, som består av kortare kurser, gör det möjligt för fler studenter att studera utomlands.

– Det här är ett sätt att öka universitetets internationalisering eftersom många studenter inte kan tillbringa en hel termin utomlands av olika anledningar, säger Ida Andersson-Norrie, internationaliseringsstrateg vid Örebro universitet.

Kursen ges nästa gång våren 2024 vid ett av de organiserande lärosätena.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Ida Andersson-Norrie och Jonas Ålander

Universitetsalliansen NEOLAiA

Örebro universitet är en del av universitetsalliansen NEOLAiA. Målet med satsningen är att stärka universitetens internationella konkurrenskraft och ge ökade möjligheter till internationalisering av utbildning, forskning och samverkan.

NEOLAiA förenar nio europeiska lärosäten och städer: Bielefeld i Tyskland, Jaén i Spanien, Nicosia på Cypern, Ostrava i Tjeckien, Salerno i Italien, Suceava i Rumänien, Tours i Frankrike, Šiauliai i Litauen och Örebro.

Läs mer om universitetsalliansen NEOLAiA.