This page in English

Överbeskyddande föräldrar hindrar unga att bli vuxna

Sandra och Terese.

Vill du vara med - det finns fortfarande en chans att vara med i forskningen. Sandra Schmidt Eriksson och Terese Glatz vill gärna att fler föräldrar svarar.

Överbeskyddande föräldrar – hur vanliga är de och varför går vissa föräldrar över gränsen. Det undersöker forskare i 10 europeiska länder.
– Unga vuxna, som ska forma sina liv, hindras av föräldrar som inte vet när de ska ta ett steg tillbaka, säger Terese Glatz, forskare i psykologi vid Örebro universitet.

– För de flesta föräldrar är det naturligt att ta ett steg tillbaka när barnet blir äldre, men för vissa är det här svårt. Vi vill ta reda på orsakerna till att vissa föräldrar är överbeskyddande. De vill väl men det blir ibland fel, fortsätter hon.
 
Överbeskyddande föräldrar eller så kallade helikopterföräldrar hovrar över sina barn. De löser problem, i stället för att låta barnen försöka. De ringer samtal som barnen borde göra. De hjälper barnen med skolarbetet, och nästintill gör läxorna åt dem. De låter helt enkelt inte barnen ta kontroll över sina liv och utveckla kompetenser som de behöver i framtiden.
 
– Och det går för långt. På en skola hade en ung kvinna sökt ett jobb men kunde inte komma på intervjun. Hon lämnade inte återbud, i stället dök mamman upp, berättar Sandra Schmidt Eriksson, som är forskningsassistent i den svenska forskningsgruppen.

Tio länder ingår

Forskarna undersöker föräldrar till elever som går sitt sista år på gymnasiet. Deras barn är unga vuxna, över 18 år, men de flesta bor fortfarande hemma.
 
– Det är en intressant ålder. Speciellt med tanke på att vi gifter oss allt senare, bor hemma längre och pluggar. Vuxenlivet blir förskjutet, säger Terese Glatz.
 
Tio länder ingår i studien: Kroatien, Belgien, Schweiz, Grekland, Frankrike, Australien, Italien, Norge, Georgien och Sverige.
 
– Länderna skiljer sig åt på flera sätt, inte minst i synen på föräldraskap och på mammors och pappors olika roller, men också ekonomiskt och situationen på arbetsmarknaden säger Terese Glatz.

Olikheter inom familjen 

I studien ingår över 400 föräldrar från varje land – och gärna båda vårdnadshavarna i samma familj för att kunna kartlägga olikheter inom familjen.
 
I projektet ombeds alla föräldrar att svara på en enkät för att på så sätt få tag på föräldrar med olika stilar och tankar om föräldraskap, inte bara de som är överbeskyddande. Forskarna vill se hur föräldrar skiljer sig åt.

I projektet kommer de också att jämföra föräldrarna i de olika länderna för att se det är vanligare med överbeskyddande föräldraskap i vissa länder och om orsakerna till att vara överbeskyddande skiljer sig åt.

Text och foto: Linda Harradine