This page in English

Forskningsprojekt

"Bäst att vara på säkra sidan?" Identifiering av orsaker till överbeskyddande föräldrastrategier i en föränderlig social värld

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2023

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det här projektet är en del av ett större internationellt projekt kring överbeskyddande föräldrastrategier med ett specifikt fokus på att identifiera orsaker till varför föräldrar skiljer sig i hur överbeskyddande de är. Föräldrar till ungdomar kommer svara på frågor kring deras föräldrastrategier vid ett tillfälle i åtta olika länder i Europa. Analyser kommer visa om länder skiljer sig i förekomsten av överbeskyddande föräldrastrategier samt om olika orsaker är viktigare i olika länder.

Projektansvarig: Stijn van Petegem, Université Libre De Bruxelles.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • European Research Council (ERC)

Samarbetspartners