”Tillsammans med andra blir jag klokare” - forskningsutställningen Korsettkriget sprids över landet

1/5

”Korsettkriget”- höstens stora utställning på Dunkers kulturhus i Helsingborg bygger på forskning vid Örebro universitet. Forskningsutställningen väcker även intresse hos andra museer och ska också bli en bok.
– Idag använder världskändisar korsett, en utveckling som jag inte kunde föreställa mig. Det visar att det inte alltid går att veta vad som gör forskning aktuell och relevant, säger Henric Bagerius, forskare i historia vid Örebro universitet.

”Korsettkriget” som utställning är en del av Henric Bagerius forskning om dräktreformrörelsen, med start på 1800-talet. Han skrev en bok med samma namn och under flera år delade han med sig av sin kunskap på en blogg på Nerikes Allehanda och andra mediahus inom Bonnier News Local.

Utställningen visades första gången på Örebro universitet under hösten 2019 i före detta konsthallen vid entrén till Musikhögskolan. Den fysiska utställningen speglades i en digital utställning som fortfarande finns att ta del av. Här finns video, texter, bilder och mycket mer.

Kvinnohistoriska museet i Umeå tog över och öppnade sin ”Korsettkriget” i maj 2021.

– En fem gånger så stor yta gjorde det möjligt att vidareutveckla utställning i samarbetet med museet, även om en stor del av det vi gjorde i Örebro var kvar.  Korsetten som plagg blev en tyngdpunkt och kopplingen mellan dåtid och nutid gjordes tydlig, säger Henric Bagerius.

Tre klänningar förgruden, och en video på väggen i bakgrunden.

Både och. De tre klänningar som visades under ”Korsettkriget” på Örebro universitet har flyttat med till Dunkers kulturhus, både rent fysiskt och i en video i ett av utställningsrummen.

Korsettkriget på Kvinnohistoriska museet ska nu bli en bok, ett samarbete mellan Henric Bagerius och museipedagogen Klara Lundholm i Umeå.

– Besökarna i Umeå kunde skriva ner sina tankar på lappar, som sammantagna visar på tre olika förhållningssätt till korsetten. En del var kritiska och en grupp var väldigt entusiastiska över sin nya midja. En tredje grupp var i sin tur kluvna.

För Henric Bagerius är denna återkoppling en verklig bonus:

– Det händer något med forskningen när den flyttar in på ett museum. Den är inte längre min forskning som jag pratar om utan jag möter besökare som gör andra tolkningar än jag gjort. Det lär mig otroligt mycket.

– Jag tänker att varje forskare vill att forskningen inte bara ska stanna vid kunskapsproduktion utan också ge upphov till fördjupande tankar och reflektioner utanför vetenskapssamhället. På så sätt kan vi tillsammans skapa ny vetenskap och kunskap tillsammans.

Förenkla och förtydliga

En utställning som form för att kommunicera forskning ställer krav:

 – Jag som forskare måste förenkla, förtydliga och konkretisera det jag vill ha sagt. Det är en utmaning – och så ska det vara. Hade jag tyckt att forskningen bara är min hade detta varit plågsamt.

Korsettkriget har nu förflyttat sig 120 mil söderut från Umeå och breder ut sig på nästa 700 kvadratmeter i Dunkers kulturhus i Helsingborg. Örebro universitet är närvarande i form av specialsydda klänningar och videofilmer med Henric Bagerius i huvudrollen - forskaren måste också ta plats, säger han själv.

Systemet med lappar i Umeå är utbytt mot en klottervägg som fotas av och målas över  för att sedan förnyas. I rummet finns jättebilder av ett urval av dagens kroppsformade superkändisar: Dolly Parton, Billie Eilish och Kim Kardashian.

– Grundidén är fortfarande kvar, men inramningen är mer modern. Och kopplingen mellan dåtid och nutid än mer tydlig. De kvinnliga kändisarna visar tydligt att de format sina kroppar.

Flera vill ta över utställningen

Utställningen i Helsingborg pågår till januari nästa år och tar bland annat emot gymnasieklasser under hösten. Men ”Korsettkriget” slutar inte där. Fler museer har visat intresse, men inget är klart ännu och därmed en hemlighet.

”Korsettkriget” har grunden i ämnet historia. Henric Bagerius ser möjligheter för annan forskning att bli utställningar,

– Det är bara fantasin som sätter gränser. Det finns massor av ämnen - precis som kropp och kroppsformer - som är aktuella idag. Demokrati och hållbarhet är några exempel där besökare kan interagera och bli en central del av själva forskningen.

– Skolor famlar idag efter hur undervisningen ska utformas och jag tror att vi som forskare kan bidra med vår kunskap för att tillsammans göra att vi blir klokare, säger han.

För egen del tar Henric Bagerius sin forskning om kroppar och kläder ytterligare ett steg:

– Det handlar om avsaknaden av kläder, från den halvnakna baddräkten till hur nudismen växte fram under 1930-talet, säger han.

Text och foto: Maria Elisson

Om Henric Bagerius

Henric Bagerius är docent i historia. Hans forskning handlar framför allt om samspelet mellan politik, kropp och sexualitet från medeltiden till idag. Han har skrivet en rad böcker, förutom den senaste ”Korsettkriget” också bland annat ”Olydnadens söner” om sex och medeltida kungar och om kungliga äktenskap i ”Politik och passion”.

Henric Bagerius undervisar i historia, främst på ämneslärarprogrammet och är pedagogiskt ansvarig vid Högskolepedagogiskt centrum. Han har fått studentkårens pedagogiska pris och blev 2017 ”excellent lärare”.

Läs mer på Henric Bagerius profilsida.