Trots alla risker – speciell förmåga gjorde att vänsterhänta klarade evolutionen

Matz Larsson med bar överkropp håller upp  en spetsad käpp

För forntidens människor var det en fördel att slåss på liv och död med högerhanden. Men det var inte enbart av ondo att vara vänsterhänt.
Matz Larsson har fortsatt sin forskning om orsakerna till att vi är vänster- eller högerhänta och har nu publicerat argument för en ”modifierad strids-hypotes”.

Artikeln, skriven tillsammans med de brittiska forskarna Paul Rodway och Astrid Schepman, är publicerad i Symmetry, en vetenskaplig tidskrift om symmetri inom naturvetenskapen.

Enligt den ”modifierade strids-hypotesen” var det en fördel att vara högerhänt i en forntid då kamper på liv och död med stickvapen var vanligt. Den högerhänte håller sitt vapen med höger hand och exponerar på så sätt högersidan av kroppen mot motståndaren. Den vänsterhänte i sin tur blottar vänstersidan, där aorta och hjärtat sitter, alltså den betydligt mer sårbara delen av bröstet. Risken att bli dödad ökar.

– Detta skulle kunna förklara att arvsanlag hos högerhänta spreds mer och därmed bidrog till att högerhänthet blev vanligare, säger Matz Larsson.

Läs mer om Matz Larsson och hans argument för vänster- och högerhänthet

Men när vänster-grepp om vapnet blev ovanligt kunde just detta ge vänsterhänta en viss fördel i strid. När de använde vänster hand uppstod ett för motståndaren ovant rörelsemönster som kunde förvirra fienden - ungefär som i fäktning, bordtennis eller tennis. På så sätt har vänsterhäntheten inte utraderats under evolutionen, utan en jämvikt mellan höger- och vänsterhänthet kunde uppstå.  I dag är mord med kniveller andra stickvapen relativt ovanligt, så hjärtats läge påverkar knappast evolutionen numera.

– Antalet vänsterhänta har ökat i modern tid, vilket är i överensstämmelse med hypotesen säger Matz Larsson.

Hur kommer det att du fortsatt att studera varför människan är vänster- eller högerhänt?

– Nyfikenhet! Frågan är intressant eftersom "hänthet" har så många kopplingar till hjärnans olika funktioner, som språkets utveckling och musikalitet. Mina engelska forskarkollegor gör experimentell forskning som gav ytterligare stöd för hypotesen om varför högerhänta dominerar, säger Matz Larsson.

Kan denna kunskap användas på något konkret sätt idag?

– Det är i princip grundforskning, så det är svårt att säga. Men förstår vi bättre hur och varför vår hjärna utvecklats under evolutionen kanske det kan leda fram till nya insikter om språkutveckling.

– Stämmer hypotesen att dödligt våld haft så stor inverkan i mänsklighetens evolution att det påverkat vår vilken hand vi använder, säger det kanske något om de risker som mänskligheten löper i framtiden, eftersom vår förmåga till dödligt våld via vapen är större än någonsin. 

Text: Maria Elisson
Fotomontage (arkiv): Maria Bergman

Matz Larsson är överläkare i lungmedicin och tobaksprevention vid Lungsektionen på Hjärt och lungfysiologi kliniken, USÖ, och numera halvtidspensionär.

På Lunds universitet arbetar han med och utveckla en forskningsdatabas om tobaksavvänjning.

Han forskar om musiken och dansens evolutionära bakgrund och om vår gångstil på två fötter påverkat vår känsla för rytm och musik.

Matz Larsson i Sveriges Radio OBS i P1 om ”Högerhäntas dominans har en våldsam historia”