Successful ageing

Utveckling av robotar borde ta mer hänsyn till äldres psykologi

Närbild på äldre man.

Tittar den du talar med åt ett håll - så tittar du också åt samma håll. Denna följsamhet minskar med åren, som en del i det naturliga åldrandet.
Lucas Morillo har i sin doktorsavhandling använt välkänd psykologi och prövat den mot robotar som interagerar med människor.
– Kunskap i psykologi borde användas mer i utvecklingen av sociala robotar, säger han.

”Newbreed” är en doktorandskola vid Örebro universitet med forskning om åldrande och hälsa, medfinansierat av EU-kommissionen. Hittills har nio av totalt sexton doktorander disputerat.

Robotar som liknar människor och som interagerar med människor förväntas bli en del äldreomsorgen i Sverige och används redan i till exempel Japan. Lucas Morillos doktorsavhandling är en del av Örebro universitets satsning på forskning om äldre och åldrande. Hans avhandling är i datavetenskap men hans akademiska bakgrund är psykologi och en masterexamen i neurovetenskap.

- Idag konstrueras robotar utan hänsyn till kunskaper inom psykologin om hur äldres uppfattning om omvärlden förändras med åren. Det jag visar är att utvecklingen av tekniken måste kombinera forskning inom robotik med psykologi, säger han.

Lucas Morillo i korridor i Teknikhuset

En del av avhandlingen är ett experiment med datorvana 65-plussare i Spanien. De fick visa hur de på skärmen följde en robot som tittade åt olika håll. Just att följa med en blick är inom psykologin ett väletablerat sätt att mäta en människas förmåga till social interaktion. Den förmågan minskar hos äldre som en del av det naturliga åldrandet. En människolik robot måste alltså kunna tolka och hantera denna viktiga sociala signal.

Lucas Morillos ingång är psykologi som omfattar åldrande - psykogerontologi.

– En gång var min plan att bli neuropsykolog. Men när jag sedan kom i kontakt med ingenjörer och häpnadsväckande ny teknik valde jag i stället att inrikta mig på det tvärvetenskapliga fältet som innefattar interaktion mellan människor och robotar, säger han.

Fört samma vetenskaper

Hans doktorsavhandling ger argument för det nödvändiga i att räkna med åldrandet i utvecklingen av robotar som ska interagera med människor.

– Jag har i min avhandling fört samma datavetenskap med psykologi om äldre. Min förhoppning är att ett samarbete mellan dessa olika vetenskaper får styra utvecklingen av robotar, säger Lucas Morillo.

Text och foto: Maria Elisson