This page in English

Forskningsprojekt

Newbreed

Om projektet

Newbreed är ett doktorandprogram med fokus på åldrande. Programmet är medfinansierat av EU-kommissionen genom utlysningen Marie Skłodowska-Curie Actions, Co-funding of Regional, National and International Programmes (MSCA COFUND). Programmet är organiserat i fyra tematiska områden: Åldrandets biologi, Åldrande från ett samhällsperspektiv, Åldrande och psykosocial anpassning samt Åldrande och den fjärde industriella revolutionen.

Läs mer om Newbreed

Newbreed logotyp.

Finansiärer

  • EU Horizon 2020
  • Örebro universitet