Örebro universitet satsar på utbildningar om vacciner

En person blir vaccinerad.

Djupare kunskap inom vaccin och vaccinationer är något som efterfrågas både inom offentlig vård och privat sektor, inte minst efter pandemin.

Nu ska Örebro universitets starka forskning om vacciner komma fler till godo. Till hösten startar en kortare kurs för yrkesverksamma som vill vässa sin kompetens – och en utbildning på masternivå för den som är nyfiken på forskning och vill bidra till framtidens vaccinutveckling.

Forskning om vacciner har pågått under många år vid Örebro universitet. Här utvecklas bland annat nya vaccin som appliceras direkt på kroppens slemhinnor – i stället för med sprutor – inom ramarna för projektet @Developvaccines@oru, som finansieras av KK-stiftelsen.

– Vi forskar om vaccin mot allt från klamydia, hiv och TBE till sjukdomar som Krim-Kongo, Blödarfeber, West-Nilefeber och olika sorters hepatit. Vi har också spännande forskning om hur autoimmuna sjukdomar som MS i framtiden skulle kunna botas genom att träna om kroppens immunförsvar, berättar Magnus Johansson, professor i biomedicin vid Örebro universitet.  

Den starka forskningen inom vaccinområdet har gjort det möjligt för Örebro universitet att starta två nya utbildningar om vacciner och vaccinationer.

Kortare kurs för vården – bli expert på vacciner

Det ena är kursen Vaccinologi och vaccinordination. Det är en kortare kurs som är skräddarsydd för läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som vill fördjupa sina kunskaper om vacciner och vaccinationer. Kursen startar i september och ges delvis på distans, vilket underlättar för den som vill kombinera studierna med yrkesarbete.

– Du får en bred kompetens inom vaccinologi och vaccinordination. Kursen är ett första steg för dig som vill bli expert och auktoritet på vacciner, säger Magnus Johansson.

Djupare kunskap inom vaccin och vaccinationer är något som efterfrågas både inom offentlig vård och privat sektor. Kursen kan dessutom ge verksamhetschefer ett underlag för att ge sjuksköterskor ordinationsbehörighet.

– Det finns ett stort behov av utbildningar i vaccinologi, alltså kunskap om vacciner och vaccinationer, för personal som utför vaccinationer. I samband med pandemin har vi sett ett klart ökat intresse för vaccinationer, som ju är bland de mest effektiva verktyg vi har för att förhindra sjukdom och död, säger Sören Andersson, enhetschef för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten, som medverkat med råd rörande innehåll och upplägg för kursen.

Fördjupande utbildning som ger förutsättningar för forskning

Den andra nya utbildningen är ett internationellt masterprogram på avancerad nivå, som riktar sig till den som är nyfiken på forskning och vill vara med och bidra till ny kunskap inom området. Det är Masterprogrammet i experimentell medicin som nu utökas med en fjärde forskningsinriktad profil, Vaccinutveckling.

– Utvecklingen av nya vacciner är avgörande för folkhälsan, det såg vi inte minst under covid-19-pandemin. Vi tror att det finns många som vill vara med och bidra till framtidens vacciner, säger Alexander Persson, forskare i biomedicin och programansvarig för Masterprogrammet i experimentell medicin.

Den nya profilen inom programmet ger en djup förståelse för hela vaccinutvecklingsprocessen, från laboratoriet och hela vägen till kommersialisering. Alla lärare är dessutom aktiva forskare som tar med studenterna in i sina forskningsaktiviteter. Utbildningen har också en nära samverkan med företag inom life science och bioteknikbranschen.

– Våra studenter får en bred utbildning som gläntar på dörren till en arbetsmarknad både inom akademin, industrin och hos en myndighet. Studenterna får tillgång till ett stort nätverk och blir både välutbildade och attraktiva på arbetsmarknaden, säger Alexander Persson.

Här är de nya utbildningarna inom vaccinområdet:

Kursen Vaccinologi och vaccinordination, 7,5 poäng, är skräddarsydd för läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som vill fördjupa sina kunskaper om vacciner och vaccinationer. Den startar i september och ges delvis på distans. Läs mer här. 

Masterprogrammet i experimentell medicin, 120 poäng, är en tvåårig forskningsförberedande utbildning som ger breda och fördjupade kunskaper inom experimentell medicin. Andra året väljer studenterna mellan fyra olika forskningsinriktade profiler: Kardiovaskulär biomedicin, Inflammation i hälsa och sjukdom, Nutrition-tarm-hjärninteraktion och Vaccinutveckling. Läs mer här.

Här hittar du mer information om forskningen inom projektet Developvaccines@oru.

Text: Anna Lorentzon