Masterprogram i experimentell medicin, 120 hp

Starttermin: Hösten 2020 (kommande)

Det här masterprogrammet ger dig både breda och fördjupade kunskaper inom experimentell medicin. Under programmets andra år väljer du mellan tre olika profiler: kardiovaskulär biomedicin, inflammation i hälsa och sjukdom och nutrition-tarm-hjärn interaktion.

Anmälan öppnar 2020-03-16

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Masterprogrammet i experimentell medicin ger dig en bred inblick i några av de generella frågor som idag påverkar folkhälsan i vårt samhälle. Programmets huvudsakliga fokus är på inflammatoriska mekanismer och den inverkan dessa har på folkhälsan, då den gemensamma nämnaren för många av världens vanliga sjukdomar är just inflammatoriska förlopp. Du får kunskap och färdigheter i modern experimentell medicinsk vetenskap och biomedicinsk laboratorievetenskap, men också fördjupad kunskap om cellbiologi, immunologi, humangenetik och bioinformatik, liksom i translationell medicin.

Programmet är forskningsförberedande och den masterexamen som programmet leder till ger dig goda förutsättningar för att arbeta med forskning och utveckling, och utrustar dig för ett yrkesliv där du kan jobba internationellt inom akademi, näringsliv, offentlig sektor och hälso- och sjukvård.

Undervisningen på masterprogrammet är interaktiv och en aktiv dialog förs mellan lärare och studenter. Lärarna arbetar aktivt med forskning och tar med sig den in i undervisningen. På programmet fokuserar man på hur teoretisk kunskap kan tillämpas, liksom på enskilda praktiska färdigheter för att teori ska kunna omsättas i en kontextuell förståelse av experimentell medicin och den profil som du som student väljer. Programmet anordnas av Institutionen för medicinska vetenskaper och undervisningen sker på engelska.

Under programmets andra år väljer du en av tre profiler som alla ges av väletablerade forskningsmiljöer vid Institutionen för medicinska vetenskaper: Cardiovascular Research Centre (CVRC), Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC) och Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI). Utöver de specifika kurser som ges inom ramen för din valda profil skriver du en masteruppsats om ett ämne du själv väljer och som är relevant för din specialisering.

Som student på masterprogrammet i experimentell medicin erbjuds du ett individanpassat mentorsprogram. Tanken är att du på så sätt får hjälp att utvecklas under programmets gång genom att formulera dina mål på både kort och lång sikt och se vilka möjligheter som erbjuds. Du får också hjälp med karriärplanering.

Utbildningsplan Masterprogram i experimentell medicin, 120 hp

Programmet omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen. Huvudområde för examen är medicin. Inför år två väljer studenterna mellan tre profiler; Kardiovaskulär biomedicin, Inflammation i hälsa och sjukdom eller Nutrition tarm-hjärn interaktion.

Programmet inleds med kursen Medicin, avancerad nivå Cell- och molekylärbiologi i inflammatoriska förlopp, 30 hp. Därefter läser studenten kurserna Medicin, avancerad nivå, Humangenomik och funktionell genomikdata, 7,5 hp och Medicin, avancerad nivå Translationell medicin, 15 hp. Sedan följer Medicin, avancerad nivå, Individanpassad medicin och systembiologi, 7,5 hp.

För studenter som valt profilen Kardiovaskulär biomedicin inleds år två med kursen Medicin, avancerad nivå, Kardiovaskulära systemet vid hälsa och sjukdom, 15 hp. För studenter som valt profilen Inflammation i hälsa och sjukdom inleds år två med kursen Medicin, avancerad nivå Inflammatorisk respons, 15 hp. För studenter som valt profilen Nutrition tarm-hjärn interaktion inleds år två med kursen Medicin, avancerad nivå, Nutritionell tarm-hjärn fysiologi, 15 hp. Samtliga profiler avslutas med kursen Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, 45 hp.

Behörighet: Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 10

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Examen: Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Det här mastersprogrammet ger dig goda förutsättningar om du vill arbeta internationellt. Det ger behörighet till forskarutbildning om du vill jobba inom den akademiska världen, men du kan också söka dig till offentlig eller privat sektor och arbeta för myndigheter, inom hälso- och sjukvård, läkemedelsindustrin eller bioteknikbranschen.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Malin Bertilsson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address