Stort intresse för bristyrke – många vill läsa till audionom vid Örebro universitet

Två studenter övar.

Intresset för att studera till audionom är stort. Här övar studenter tillsammans.

Fyra gånger så många har sökt till Audionomprogrammet vid Örebro universitet. En utbildning som funnits länge men som från och med i höst ges på distans från flera orter i landet – och Island.
– Det känns mycket bra att kunna möta suget efter en geografiskt mer flexibel audionomutbildning, säger Susanne Köbler, programansvarig för Audionomprogrammet vid Örebro universitet.

Nästan 42 500 personer hade ansökt om att läsa en kurs eller ett program vid Örebro universitet när anmälan till höstens utbildningar stängde i natt. Det är en ökning med 15 procent jämfört med förra året.

I landet som helhet är ökningen åtta procent. Söktrycket är det högsta sedan pandemiåret 2021, både nationellt och till Örebro universitet. Örebro universitet behåller sin plats som det sjunde mest sökta lärosätet i landet.

Nytt samarbete möter arbetsmarknadens behov

En utbildning som sticker ut är Audionomprogrammet vid Örebro universitet. Här har antalet sökande fyrdubblats. En orsak är det nya distansupplägget, som gäller från och med i höst, enligt Susanne Köbler, programansvarig för Audionomprogrammet vid Örebro universitet.

– Det känns mycket bra att kunna möta suget efter en geografiskt mer flexibel audionomutbildning. Det finns en enorm efterfrågan på audionomer i hela Sverige, säger hon.

Audionomstudenterna kommer att få sin teoretiska undervisning på distans från Örebro universitet. Fem veckor under utbildningens tre år ska studenterna vara på plats i Örebro. Resten av undervisningen är förlagd till arbetsplatser i studentens hemmaregion, som kan vara Region Örebro län, Region Västerbotten, Region Norrbotten eller Region Jämtland Härjedalen.

Bristyrke även på Island

Örebro universitet har också ett avtal med Island, som ska bidra till att minska bristen på audionomer där.

– Tack vare dessa samarbeten kan Örebro universitet nu tillsammans med sjukvårdsregionerna i norra Sverige och den isländska hörselvården bidra till att öka livskvaliteten för så många fler människor än vad vi hittills har kunnat nå. Jag ser verkligen fram emot höstterminen, säger Susanne Köbler.

Läs mer om Kandidatprogrammet i tillämpad hörselvetenskap, inriktning hörselvårdande verksamhet som ges på distans på Island eller Audionomprogrammet, som ges på distans på fyra orter i Sverige.

Nästan 42 500 personer har ansökt till en kurs eller ett program vid Örebro universitet till hösten. Av dem är 15 500 förstahandssökande. Det är en ökning med 15 procent jämfört med inför höstterminen 2023.

Örebro universitet behåller sin plats som sjunde mest sökta bland samtliga universitet och högskolor i landet. 

Antagningsbesked med svarskrav skickas ut den 11 juli.

Du kan fortfarande söka en del av våra kurser och program som startar höstterminen 2024 på Antagning.se.

(Källa: UHR. Alla siffror är preliminära)

De tio mest sökta programmen inför höstterminen 2024:

Läkarprogrammet

Juristprogrammet

Kriminologiprogrammet

Socionomprogrammet

Psykologprogrammet

Civilekonomprogrammet

Personalvetarprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Ekonomiprogrammet

Systemvetenskapliga programmet

Text: Anna Lorentzon
Foto: Terése Classon Sundh