Kandidatprogram i tillämpad hörselvetenskap, inriktning hörselvårdande verksamhet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du främja människors möjligheter till kommunikation, socialt samspel och upplevd livskvalitet? Programmet är för dig som vill arbeta med konsekvenser av hörselproblem, rehabilitering av hörselskada samt utveckling av kommunikationsförmåga.

Studenter på Kandidatprogram i tillämpad hörselvetenskap, inriktning hörselvårdande verksamhet, vid Örebro universitet
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Dessutom krävs 20 credits (fein) i isländska, varav minst 10 på nivå 3, från isländsk gymnasieskola.

Kandidatprogrammet i tillämpad hörselvetenskap, inriktning hörselvårdande verksamhet, ger dig bred kompetens inom hörselvetenskap genom kurser i bland annat akustik, fonetik och talperception, hörselns anatomi och fysiologi samt audiologisk rehabilitering. Programmet är tvärvetenskapligt med innehåll som spänner över medicin, teknik, beteende- och samhällsvetenskap samt humaniora. Allt för att förbereda dig inför din kommande yrkesroll inom hörselvårdande verksamhet.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med audiologisk diagnostik, utredning och rehabilitering. Det innebär att till exempel genomföra hörselmätningar och hörhjälpmedelsanpassning, hålla stödjande samtal, ge rådgivning eller undervisa. Du kan även specialisera dig inom något område, såsom arbetslivsanpassningar för personer med hörselskador. Inom hörselvården möter du människor i alla åldrar och med olika bakgrunder i behov av stöd kring hörsel och kommunikation.

I utbildningen ingår också praktisk verksamhetsförlagd utbildning inom hörselvårdande verksamhet.

Utbildningen leder till en kandidatexamen i tillämpad hörselvetenskap. Den kan, om alla villkor i aktuellt regelverk är uppfyllda, ligga till grund för en ansökan om legitimation som audionom. Den ger dig också möjlighet att studera vidare på avancerad nivå inom hörselvetenskap/audiologi.

Utbildningsplan Kandidatprogram i tillämpad hörselvetenskap, inriktning hörselvårdande verksamhet, 180 hp

Kandidatprogrammet i tillämpad hörselvetenskap ges som distansutbildning men är kopplad till en studieort, där de praktiska delarna av utbildningen genomförs.
Kravet på fysisk närvaro uppgår till sammanlagt 20 veckor fördelat över programmets tre år.

De praktiska inslagen i utbildningen består av metodundervisning och patientarbete. Största delen genomförs som verksamhetsförlagd utbildning under handledning inom studieortens organisation för hörselvårdande verksamhet.

Under utbildningens första år inhämtar du grundläggande kunskaper inom områdena kommunikation, ljudmiljö, akustik, huvudområdets vetenskapliga grund med audionomprofessionen som exempel samt beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv. Du lär dig också om vetenskaplig teori och metod, hörselsystemens uppbyggnad och funktion samt sambandet mellan ljudens akustiska egenskaper och hörselsystemens tolkning av dessa. Du tränar på att genomföra grundläggande hörselmätningar.

Andra årets studier är först inriktade på skador och sjukdomar knutna till hörsel- och balanssystemen och hur man utreder dessa i samband med audiologisk diagnostik. Därefter studerar du audiologisk rehabilitering samt beteendevetenskap med inriktning kognition.
De praktiska delarna är inriktade på laborationer, hörhjälpmedel och patientarbete.

Tredje året fördjupar du dig inom audiologisk diagnostik, rehabilitering och prevention med avseende på vuxna och barn. Du fördjupar dig även inom hörselvetenskapen genom att analysera, dra slutsatser, värdera och argumentera på ett vetenskapligt sätt i ditt examensarbete. Genom praktik får du inblick i olika teamkonstellationer inom hörselvårdande verksamhet, samt kunskap om hörselvetarens möjliga roller inom samhälleliga verksamheter.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Dessutom krävs 20 credits (fein) i isländska, varav minst 10 på nivå 3, från isländsk gymnasieskola.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 4

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Island, Reykjavik

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma.

Programansvarig: Susanne Köbler

Distansutbildning

Anmälningskod ORU-79422

Med en kandidatexamen i tillämpad hörselvetenskap med inriktning hörselvårdande verksamhet kan du arbeta med både diagnostisering och rehabilitering/habilitering av barn och vuxna, som har olika typer av hörselskador. Du har också kunskaper som gör dig till en värdefull del i verksamheter som arbetar med anpassningar av arbetslivet eller undervisningsmiljön för personer med hörselnedsättning samt medverka i arbetet att förebygga hörselskador i arbets- eller fritidssammanhang. Du kan dessutom engagera dig i forskning eller utveckling och marknadsföring av hörseltekniska hjälpmedel.

Efter examen kan du också läsa vidare på avancerad nivå till magister- eller masterexamen. Även möjlighet till forskarutbildning finns.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Jannie Agirman-Lexö

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Två personer med en modell av ett öra.

De jobbar som hörselvetare på Island: ”Meningsfullt – och lätt att få jobb”

Att möta människor och bidra till högre livskvalitet. Det är det bästa med att jobba inom hörselvården, enligt audionomerna Kristbjörg Gunnarsdóttir och Kristbjörg Pálsdóttir.
– Att höra innebär att du får tillgång till världen. Det betyder så mycket, säger Kristbjörg Pálsdóttir.