Uppmanar fler att söka pengar från Allan Wetterholms stiftelse

Sören Klingneus.

– Vi vill uppmana fler att söka pengar från Allan Wetterholms stiftelse, säger Sören Klingneus, historiker och sekreterare i styrelsen för stiftelsen.
Det är enkelt att söka och stiftelsen tar emot ansökningar löpande – projekten måste handla om arkeologi och bergshantering i Örebro län.

– Man kan söka utan att vara verksam vid Örebro universitet, men projektet måste ha en koppling till Örebro län, säger Sören Klingneus.
 
Allan Wetterholm var överingenjör på Nitro Nobel i Gyttorp, nuvarande Orica och intresserad av historia. Han tog en licentiatexamen i arkeologi och studerade sin hembygd.
 
– Han började datera hyttor i Bergslagen med kol-14-metoden och skrev böcker.
 
I oktober 1997 donerade han över fem miljoner kronor till arkeologisk forskning och utbildning. Idag har stiftelsen 12 miljoner kronor.
 
– Det ska helst vara forskare som söker men stiftelsen har även hjälpt lokalhistoriskt intresserade. Det kan handla om en hembygdsförening som vill få hjälp att datera en hytta till exempel, säger Sören Klingneus.

Kartlägga underjordiska strukturer 

Flera projekt som stiftelsen har beviljat stöd är i gång just nu. Det pågår till exempel undersökningar med georadar i Husby i Nora för att kartlägga underjordiska strukturer.
 
– Husabyar var medeltida byar där kungen bodde under sina resor. Förra året skannades marken i Husby i Nora med metalldetektorer och man hittade ett gammalt mynt från 900-talet. Därför har de gått vidare med georadarundersökning och om det är lyckat blir nästa steg en utgrävning.
 
– Vi hoppas kunna bidra med medel till en kurs kopplat till detta också om det blir fallet, säger Sören Klingneus.

Järn på havsbotten 

Ett annat exempel är Osmundsvraket. Skeppet hittades av dykare på havsbottnen i Stockholms skärgård 2017. Det är från 1500-talet och hade en last av tunnor med järn som har bärgats.
 
– Järnet ska analyseras för att ta reda på vilken gruva det kommer ifrån. Troligtvis kommer det från gruvor här i Bergslagen, säger Sören Klingneus.
 
– Det finns många möjligheter, inte minst för alla som vill skriva en bok, och det är enkelt att söka. Det räcker att skicka ett brev eller e-post och att ha en tydlig idé.

Text: Linda Harradine
Foto: Linda Harradine