This page in English

Forskning

Två kvinnor jobbar med provrör.

Vid fakulteten bedrivs forskning av hög kvalitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. I våra starka forskningsmiljöer bedrivs forskning om artificiell intelligens och autonoma system, tillämpad forskning om miljön och hållbar utveckling, livsvetenskap, informationssystems möjligheter och begränsningar, organisatoriska, sociala, etiska och ekonomiska aspekter av organisatorisk styrning, tillämpad policyorienterad empirisk forskning i nationalekonomi samt statistisk metodutveckling i surveymetodik och ekonometri.