Ämnen för docentur inom ENT

Följande ämnen finns inrättade som huvudområden på grundnivå eller avancerad nivå eller som forskarutbildningsämnen inom ENT.

Biologi
Byggteknik
Datateknik
Datavetenskap
Elektroteknik
Företagsekonomi
Informatik
Kemi
Maskinteknik
Matematik
Miljövetenskap
Måltidskunskap
Måltidskunskap och värdskap
Nationalekonomi
Statistik