Affärsänglar – bra för att växa snabbt – men inte för överlevnad

Magnus Lodefalk.

Magnus Lodefalk

Företag som får stöd av affärsänglar växer snabbare – men de överlever inte i högre utsträckning än andra liknande företag i Sverige. Det visar en ny studie vid Örebro universitet.

Läs artikeln Business angels and firm performance: First evidence from population data i PLOS ONE 

– Vi har för första gången, i en studie om affärsänglar, använt registerdata för ett helt land. Och det är inte bara metoden utan även vissa resultat som skiljer sig från tidigare forskningsstudier, säger Magnus Lodefalk, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet och forskningsinstitutet Ratio.
 
Små företag har svårt att få ekonomiskt stöd från banker och är inte stora nog för riskkapitalister. Affärsänglar är ett sätt för små företag att få kapital men också nätverk, erfarenhet från branschen och kunskap.
 
– Ska man skala upp sitt företag behövs finansiering. Våra resultat visar att företag, som får hjälp av affärsänglar, får en högre tillväxt både när det gäller anställda och försäljning, säger Fredrik Andersson, forskare i nationalekonomi och medförfattare till studien.

Tre år senare 

– Däremot när vi tittar på företagens utveckling över tid, tre år senare, kan vi inte se att företag som fått stöd av affärsänglar överlever i högre utsträckning än företag utan detta stöd.
 
Det krävs mer forskning för att ta reda på vilka insatser som fungerar och förstå effekterna. Forskarna har lagt grunden för detta men metoden behöver utvecklas med mer data och fler länder.
 
– Om staten vill främja små företag och ta fram policys som gynnar dem – då måste vi veta vad som verkligen fungerar, säger Magnus Lodefalk.
 
Den nya studien skiljer sig från tidigare forskning som har visat att företag som fått stöd av affärsänglar lättare överlever sina första år. Men tidigare studier har samlat in information via nätverk med affärsänglar i stället för från mer heltäckande registerdata.

 Många frågor kvar

 – Därför går det inte att veta om företagen i tidigare studier är representativa för företag som fått hjälp av affärsänglar i och med urvalet, som vare sig är heltäckande eller slumpmässigt.
 
Det finns många frågor kvar att utforska. Det handlar till exempel om hur affärsänglarnas engagemang påverkar företagens uppbyggnad av kompetens och de anställdas löner.
 
– Med bättre data skulle man också kunna undersöka hur olika typer av affärsänglar påverkar småföretagen. Men man kan redan nu använda vår metod för att titta på hur olika typer av småföretag påverkas. Det är ju möjligt att vissa småföretag drar större nytta av affärsänglarna än andra, avslutar Magnus Lodefalk.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet