Kemikalier försvagar vårt immunförsvar – och gör bakterier starkare

Jana Jass och Jagadish Mangu utanför Prismahuset.

Jana Jass och Jagadish Mangu har använt rundmaskar för att undersöka effekten av kemikalierna i kombination med gula stafylokocker-bakterier.

Kemikalier gör inte bara vårt immunförsvar svagare, de gör också bakterier starkare. Det blir en dubbel effekt. Det skriver forskare vid Örebro universitet, som undersökt PFAS-kemikalier, i tidskriften Environmental Pollution.

Artikeln Per- and polyfluoroalkyl substances enhance Staphylococcus aureus pathogenicity and impair host immune response

Jagadish Mangu och Marios Stylianou har skrivit tillsammans med Per-Erik Olsson och Jana Jass.

– Det är en unik studie som inte bara visar att kemikalierna påverkar människan utan också bakterierna. Den dubbla effekten gör människor mer utsatta, säger Jana Jass, professor i biologi vid Örebro universitet.

PFAS är en grupp kemikalier som har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. Idag finns tusentals olika PFAS-ämnen i allt från brandsläckningsskum till kläder, matförpackningar och målarfärg. PFAS finns spritt i naturen – i jord och växter – och har hittats i flera vattentäkter i Sverige.

Rundmaskar med kartlagda gener

Forskarna har undersökt stafylokocker-bakterier i kombination med PFAS-kemikalier och de använde rundmaskar som modell. Rundmaskar används ofta i molekylärbiologisk forskning – deras gener är kartlagda till fullo och dessutom liknar deras immunsystem människans.

– Vi kunde se att kemikalierna gjorde bakterierna farligare. Bakterierna kunde döda celler, påverka tarmen och sprida infektionen mer effektivt, säger Jagadish Mangu, doktorand i biologi vid Örebro universitet.

Samtidigt dämpar alltså kemikalierna immunförsvaret. Den dubbla effekten kan få konsekvenser.

Ökad risk för infektioner

– Det kan leda till en ökad risk för infektioner. Det har vi tidigare sett hos människor i södra Sverige vars dricksvatten innehållit höga halter av PFAS. Vår studie ger ytterligare en förklaring till detta genom att inte bara undersöka värden, det vill säga människan, utan också bakterien, säger Jana Jass.

Det finns många frågor kvar att besvara. Forskarna undersöker just nu hur PFAS-kemikalier påverkar bakterier i tarmen. Där finns en stor variation av bakterier som är stommen i vårt immunförsvar.

Text: Linda Harradine