This page in English

Ahmad Mohammad-Ismail

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Ahmad Mohammad-Ismail

Forskningsämne

Om Ahmad Mohammad-Ismail

Dr. Mohammad Ismail tog läkarexamen vid Örebro Universitet (2018) och fortsatte med en allmäntjänstgöring i Örebro som avklarades år 2019.

Dr. Mohammad Ismail genomför sin specialisttjänstgöring på ortopediska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Sedan 2019, har Dr. Mohammad Ismail också registrerats som doctorand på Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro Universitet där han studerar associationen mellan beta-blockerande läkemedels roll att nedreglera traumatisk/kirurgisk stress och mortalitet hos höftfraktur patienter under handledning av docent Shahin Mohseni.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Ahl, R. , Mohammad Ismail, A. , Borg, T. , Sjölin, G. , Forssten, M. P. , Cao, Y. , Wretenberg, P. & Mohseni, S. (2021). A nationwide observational cohort study of the relationship between beta-blockade and survival after hip fracture surgery. European Journal of Trauma and Emergency Surgery.
Mohammad Ismail, A. , Ahl, R. , Forssten, M. P. , Cao, Y. , Wretenberg, P. , Borg, T. & Mohseni, S. (2021). Beta-Blocker Therapy Is Associated With Increased 1-Year Survival After Hip Fracture Surgery: A Retrospective Cohort Study. Anesthesia and Analgesia.
Forssten, M. P. , Bass, G. A. , Mohammad Ismail, A. , Mohseni, S. & Cao, Y. (2021). Predicting 1-Year Mortality after Hip Fracture Surgery: An Evaluation of Multiple Machine Learning Approaches. Journal of Personalized Medicine, 11 (8).
Cao, Y. , Forssten, M. P. , Mohammad Ismail, A. , Borg, T. , Ioannidis, I. , Montgomery, S. & Mohseni, S. (2021). Predictive Values of Preoperative Characteristics for 30-Day Mortality in Traumatic Hip Fracture Patients. Journal of Personalized Medicine, 11 (5).
Ioannidis, I. , Mohammad Ismail, A. , Forssten, M. P. , Ahl, R. , Cao, Y. , Borg, T. & Mohseni, S. (2021). Surgical management of displaced femoral neck fractures in patients with dementia: a comparison in mortality between hemiarthroplasty and pins/screws. European Journal of Trauma and Emergency Surgery.
Ioannidis, I. , Mohammad Ismail, A. , Forssten, M. P. , Ahl, R. , Cao, Y. , Borg, T. & Mohseni, S. (2021). The mortality burden in patients with hip fractures and dementia. European Journal of Trauma and Emergency Surgery.
Ioannidis, I. , Mohammad Ismail, A. , Forssten, M. P. , Cao, Y. , Bass, G. A. , Borg, T. & Mohseni, S. (2021). β-Adrenergic blockade in patients with dementia and hip fracture is associated with decreased postoperative mortality. European Journal of Trauma and Emergency Surgery.
Forssten, M. P. , Mohammad Ismail, A. , Sjölin, G. , Ahl, R. , Wretenberg, P. , Borg, T. & Mohseni, S. (2020). The association between the Revised Cardiac Risk Index and short-term mortality after hip fracture surgery. European Journal of Trauma and Emergency Surgery.
Mohammad Ismail, A. , Borg, T. , Sjölin, G. , Pourlotfi, A. , Holm, S. , Cao, Y. , Wennberg, P. , Ahl, R. & et al. (2020). β-adrenergic blockade is associated with a reduced risk of 90-day mortality after surgery for hip fractures. Trauma surgery & acute care open, 5 (1).