This page in English

Aili Tang

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: N4004

Aili Tang

Forskningsämne

Om Aili Tang

Min forskning fokuserar primärt på att försöka förstå hur avreglering och liberalisering påverkar saker som bolags-dynamik och konkurrens. Detta med särskilt fokus på elmarknaden. Några av mina senaste forskningsfrågor inkluderar: Kommer stora bolag bli mer dominanta under nuvarande institutionella förutsättningar? Kan man se några skillnader i bolagstillväxt, beroende på vilken status ett bolag har i hur de följer marknadsselektionsprocessen? Hur påverkas bolag av införandet av prisjämförelse-verktyg på internet?

 

Utöver ämnet produktivitetstillväxt inkluderar min forskning även följande områden:

  •  Arbetsmarknaden: Effekten av att anställa topp-kompetens på bolagsprestationen; Internationell handel och arbetsmarknadsintegration av invandrare.  
  •  Statligt stöd för internationell handel: Effekten av exportkreditgarantier på bolagsprestationen.

Aili Tang (CV)

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Lodefalk, M. & Tang, A. (2018). The impact of hiring top workers on productivity: What is the role of absorptive capacity?. Applied Economics Letters, 25 (20), 1402-1406.
Tang, A. (2015). Does Gibrat’s Law hold for Swedish energy firms?. Empirical Economics, 49 (2), 659-674.
Macuchova, Z. , Rudholm, N. & Tang, A. (2014). Firm growth in the Swedish energy sector: Will large firms become even more dominant?. International Journal of Energy and Statistics, 2 (4), 247-267.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Tang, A. (2018). Firm dynamics and competition in the electricity market. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Agarwal, N. , Lodefalk, M. , Tang, A. , Tano, S. & Wang, Z. (2019). Guaranteed Success?: The Effects of Export Credit Guarantees on Firm Performance. Konferensbidrag vid 16th Annual Ljubljana Empirical Trade Conference (LETC 2019), Izola, Slovenia, June 7-9, 2019.

Manuskript

Rapporter

Kyvik Nordås, H. , Lodefalk, M. & Tang, A. (2019). Trade and jobs: a description of Swedish labor market dynamics. Örebro: Örebro University, School of Business (Working Papers, School of Business 2/2019).