This page in English

Aili Tang

Befattning: Forskare Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: YWlsaS50YW5nO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: N4017

Aili Tang
Forskningsämne

Om Aili Tang

Min forskning fokuserar primärt på att försöka förstå hur avreglering och liberalisering påverkar saker som bolags-dynamik och konkurrens. Detta med särskilt fokus på elmarknaden. Några av mina senaste forskningsfrågor inkluderar: Kommer stora bolag bli mer dominanta under nuvarande institutionella förutsättningar? Kan man se några skillnader i bolagstillväxt, beroende på vilken status ett bolag har i hur de följer marknadsselektionsprocessen? Hur påverkas bolag av införandet av prisjämförelse-verktyg på internet?

Utöver ämnet produktivitetstillväxt inkluderar min forskning även följande områden:

  • Arbetsmarknaden: Effekten av att anställa topp-kompetens på bolagsprestationen; Internationell handel och arbetsmarknadsintegration av invandrare.
  • Statligt stöd för internationell handel: Effekten av exportkreditgarantier på bolagsprestationen.

CURRICULUM VITAE – AILI TANG

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt